Bokanmeldelse: Orbánistan. Rädsla och avsky i det illiberala Ungern

Den svenske journalisten Joakim Medin har skrevet en grundig og informativ bok om dagens politiske system i Ungarn, skriver Eva Sarfi i sin bokanmeldelse publisert i Nordisk Østforum.

Vektorisert portrettbilde av Orbán, svarte og gule toner.
Photo: Verbal Förlag

Utviklingen av Fidesz

Medin redegjør for hvordan partiet Fidesz oppsto på 1980-tallet blant en liten krets universitetsstudenter, der Viktor Orbán raskt markerte seg som en lederskikkelse. Den samme gruppen utgjør i dag kjernen i partiet og innehar alle sentrale politiske verv. Forfatteren viser også hvordan Fidesz utviklet seg fra å være et liberalt parti til å vektlegge en nasjonalkonservativ ideologi fra midten av 1990-tallet.

Orbán som "landsfader"

Leseren får kjennskap til Orbáns bakgrunn og oppvekst i en fattig landsby preget av tradisjonelle verdier og tiltro til at en «landsfader» skal lede og beskytte fedrelandet. Orbán spiller på disse verdiene og fremstiller seg selv som landets far og beskytter. Medin viser hvordan myndighetene gjennom minnepolitikk forsterker den paternalistiske tradisjonen: Mellomkrigstidens politikk og lederen Miklós Horthy får stadig større plass i historiebøkene og i det offentlige rom, til tross for sterke antisemittiske innslag i ungarsk politikk den gang.

 

Les hele bokanmeldelsen i Nordisk Østforum.

By Eva Sarfi
Published Sep. 29, 2019 2:55 PM - Last modified Sep. 29, 2019 5:35 PM