ENPC: Non-fiction

The English-Norwegian Parallel Corpus

Non-fiction texts

 

Author

Translator

Title original

Title translation

Publisher original

Publisher translation

Place and year

orig./

trans.

Code

English originals:

Armstrong, Karen

 

Tin, Mikkel. B

A History of God from Abraham to the Present the 4000-year Quest of God

Historien om Gud: i jødedom, kristendom og islam

Heinemann

 

Gyldendal Norsk Forlag AS

London, 1993

 

Oslo, 1995

KAR1

Bloom, Harold

Knudsen, Bertil

Ruin the Sacred Truths: Poetry and Belief from the Bible to the Present

Knus de hellige sannheter: en studie i tro og diktning

Harvard University Press

Cappelen Akademisk Forlag AS

Cambridge, 1987

Oslo, 1995

HB1

Bly, Robert

Haavardsholm, Espen

Iron John. A Book About Men

Mannen

Addison-Wesley

Gyldendal Norsk Forlag AS

Reading, '90

Oslo, 1992

ROB1

European Council

 

The Ministry of Foreign Affairs

Council Directive 86/378/EEC, 89/391/EEC, 93/104/EC

Rådsdirektiv 86/378/EØF, 89/391/EØF, 93/104/EF

Official Journal of the European Communities

The Ministry of Foreign Affairs

EU, 1986, 1989, 1993

Oslo, 1986, 1989, 1993

EEA1

European Union

The Ministry of Foreign Affairs

The Maastricht Treaty

Maastricht-traktaten

European Union

The Ministry of Foreign Affairs

Brussels, 1992

Oslo, 1992

MAAS1

European Union

The Ministry of Foreign Affairs

Agreement on the European Economic Area

Avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde

European Union

The Ministry of Foreign Affairs

Brussels

Oslo

AEEA1

Ferguson, Robert

Herrman, Bjørn A.

Henry Miller - A Life

Henry Miller - en biografi

Hutchinson

J. W. Cappelens Forlag AS

London, 1991

Oslo, 1991

RF1

Gould, Stephen Jay

Johansen, Knut

Hen's teeth and Horse's Toes

Hønsetenner og hestetær

W.W. Norton & Company

J. W. Cappelens Forlag AS

New York, 1983

Otta, 1995

SJG1

Grossman, Susan

Tolfsby, Dina

Essential London

God tur til London

AA Publishing

H. Aschehoug & Co.

Basingstoke, 1994

Oslo, 1991

SUG1

Hastings, Max

Ree, Egil Johan

Victory in Europe

Veien til Berlin

George Weidenfeld & Nicolson Ltd

Gyldendal Norsk Forlag AS

London, 1985

Oslo, 1986

MH1

Lambert, Mark

Oksefjell, Tormod

The All-Colour Book of Nature

Naturens verden

Golden Press

Faktum Forlag AS

Sydney, 1986

Oslo, 1988

ML1

Lovelock, James

Borgen, Svein

The Ages of Gaia - A Biography of Our Living Earth

Gaia - vår levende jord

Oxford University Press

Dreyers Forlag AS

Oxford, 1988

Oslo, 1990

JL1

Mayle, Peter

Wold, Ragnar

A Year in Provence

Et år i Provence

Hamish Hamilton

Kolibri Forlag

London, 1989

Oslo, 1992

PM1

Morris, Desmond

Gyldendal Norsk Forlag AS

Animalwatching

Se på dyrene - om dyrenes atferd

Jonathan Cape Ltd.

Gyldendal Norsk Forlag AS

London, 1990

Oslo, 1990

DM1

Sacks, Oliver

Gulliksen, Rolf Behn

The Man Who Mistook his Wife for a Hat

Mannen som forvekslet kona med en hatt

Pan Books, Picador

J. W. Cappelens Forlag AS

London, 1985

Oslo, 1987

OS1

Sagan, Carl

Larsen, Finn B.

Cosmos

Kosmos

Wings Books

Universitetsforlaget AS

Avenel, NJ, 1995

Oslo, 1981

CSA1

Sanger, Clyde

The Ministry of Foreign Affairs

Safe and Sound: Disarmament and Development in the Eighties

Nedrustning og utvikling

Zedd Press

The Ministry of Foreign Affairs

London

Oslo, 1982

CS1

Timberlake, Lloyd

Larsen, Finn B.

Only One Earth - Living for the Future

Bare én jord - Å leve for fremtiden

BBC Books/Earthscan

J. W. Cappelens Forlag AS

London, 1987

Oslo, 1987

LT1

Timerlake, Lloyd & Laura Thomas

Tiden Norsk Forlag AS

When the Bough Breaks...

Det gjelder våre barn

Earthscan Publications Ltd

Tiden Norsk Forlag AS

London, 1990

Oslo, 1990

LTLT1

Walker, Martin

Kolstø, Pål and Arild Moe

The Waking Giant. The Soviet Union under Gorbachev

Kjempen våkner: Sovjetunionen under Gorbatsjov

Michael Joseph

Dreyers Forlag AS

London, 1986

Oslo, 1986

MAW1

Norwegian originals:

Bjørnsen, Knut ed.

Cowlishaw, J. Basil

Den offisielle boken fra De XVII olympiske vinterleker, Lillehammer 1994

The Official Book of the XVII Olympic Winter Games, Lillehammer 1994

J. M. Stenersens Forlag AS

J. M. Stenersens Forlag AS

Oslo, 1994

Oslo, 1994

KB1

Bryne, Arvid & Joan Henriksen

Bryne, Arvid & Joan Henriksen

Norge fra innsiden

Norway behind the Scenery

J. W. Cappelens Forlag AS

J. W. Cappelens Forlag AS

Oslo, 1986

Oslo, 1986

ABJH1

Greipsland, Torbjørn ed.

Cleven, Harry T.

Kongen på kirkevei

Olav V: A King and his Church

Lunde Forlag og Bokhandel AS

Lund Publishing

Oslo, 1986

Oslo, 1987

TG1

Hansen, Jan-Erik E.

Nichols, Francesca M.

Odd Nerdrum - malerier

Odd Nerdrum - Paintings

H. Aschehoug & Co.

H. Aschehoug & Co

Oslo, 1994

Oslo, 1995

JEEH1

Hauglid, Anders Ole

Harrison, Wendy

Maihaugen - De Sandvigske Samlinger

Maihaugen - The Sandvik Collections Guide

J. W. Cappelens Forlag AS

J. W. Cappelens Forlag AS

Lillehammer, 1989

Lillehammer, 1989

AOH1

Johnson, Pål Espolin

Røyksund, Conrad

Alt for Norge

For Love of Norway

J. W. Cappelens Forlag AS

University of Nebraska Press

Oslo, 1975

Lincoln, 1984

PEJ1

Kommunaldepartementet

Chaffey, Patrick N.

Kommuneloven

Act Concerning Municipalities and County Municipalities

Lovdata

The Ministry of Local Government and Labour

Oslo, 1992

Oslo, 1993

KL1

Libæk, Ivar & Øyvind Stenersen

Grøndahl og Dreyers Forlag AS

Norges historie - Fra istid til oljealder

History of Norway

Grøndahl & Søn Forlag AS

Grøndahl og Dreyers Forlag AS

Oslo, 1991

Oslo, 1991

ILOS1

Lundestad, Geir

Kvam, Gail Adams

East, West, North, South

Universitetsforlaget AS

Universitetsforlaget AS

Oslo, 1991

Oslo, 1991

GL1

Norberg-Schulz, Christian

McQuillan, Thomas

Nattlandene

Nightlands, Nordic Building

Gyldendal Norsk Forlag AS

The MIT Press

Oslo, 1993

Cambridge, Mass., 1996

CNS1

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd

Årsmelding 1993

Annual Report 1993

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd

Oslo, 1994

Oslo, 1994

NFRA1

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd

Vedtekter

Statutes

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd

Oslo, 1993

Oslo, 1993

NFRV1

Prytz, Kåre

Myhre, Liv Irene

Vestover før Columbus

Westward Before Columbus

H. Aschehoug & Co.

Norsk Maritimt Forlag AS

Oslo, 1990

Oslo, 1991

KP1

Røsstad, Anna

Zwick, Ann Clay

Leonardo da Vinci - I gåtens form

Leonardo da Vinci: The Man and the Mystery

Solum Forlag AS

Solum Forlag AS

Oslo, 1993

Oslo, 1995

ANR1

Sandnes, Jørn ed.

 

Meltzer, Suzanne

Trondheim - Olavs by i tusen år

 

Trondheim - One Thousand Years in the City of St. Olav

Trondheim kommune & Strindheim Trykkeri

Trondheim kommune og Strindheim Trykkeri

Trondheim, 1992

Trondheim, 1992

JS1

Smith, Lucy & Peter Lødrup

Nyquist, Gunvor

Barn og foreldre

Children and Parents

AD Notam Gyldendal AS

AD Notam Gyldendal AS

Oslo, 1981

Oslo, 1991

LSPL1

Statens informasjonstjeneste

Statens informasjonstjeneste

Småbarnsforeldres rettigheter

The Right of Parents of Small Children

Statens informasjonstjeneste

Statens informasjonstjeneste

Oslo, 1994

Oslo, 1994

SI1

Thorsen, Kjell

Disch, Lizann

Christian Radich - Det store Amerikatoktet

Christian Radich

J. W. Cappelens Forlag AS

J. W. Cappelens Forlag AS

Oslo, 1977

Oslo, 1980

KT1

Utenriksdepartementet

The Ministry of Foreign Affairs

Norge - informasjon

Norway - Information

Nytt fra Norge

Nytt fra Norge

Oslo, 1995

Oslo, 1995

UD1

Aarseth, Bjørn

Aase, Jean

Samene igår og i dag

The Sami - Past and Present

Norsk folkemuseum

Norsk folkemuseum

Oslo, 1991

Oslo, 1993

BAA1

Back to the English-Norwegian Parallel Corpus, homepage.

 

 

 

 

Published July 6, 2010 10:39 AM - Last modified Dec. 5, 2022 12:46 PM