2020

Tidligere

Tid og sted: 28. okt. 2020 09:0010:00, Scene HumSam, første etasje i HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus

Rasisme og representasjon er aktuelle tema foran valget i USA i november. Universitetsbiblioteket ønsker å bidra til debatten rundt disse temaene med en paneldiskusjon der temaene ses både i et historisk, samtidig og fremtidig perspektiv.

Gammelt ark med noter og tekst.
Tid og sted: 27. okt. 2020 19:0020:15, Sophus Bugges hus, Auditorium 1.

Kom og hør om britisk historie og engelsk språkhistorie. Det blir fremført sanger fra historien i løpet av forelesningen.

Illustrasjon av person med lukkede øyne.
Tid og sted: 16. sep. 2020 19:0020:00, Litteraturhuset i Oslo

Litteraturen gjør noe med en – men hvordan? Utforsk leseopplevelsen når Gunnhild Øyehaug leser Draumeskrivar.

Student som tenker
Tid og sted: 15. juni 2020 14:1516:00, Zoom

Høsten 2019 utlyste Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk stipend til studenter som ønsket å teste en forskningsidé og trengte midler for å kunne arbeide med ideen. Nå er prosjektene gjennomført, og studentene presenterer resultatene.