Disputas: <Anette Storli Andersen>

<Master> <Anette Storli Andersen> ved <Senter for Ibsen-studier> vil forsvare sin avhandling for graden <ph.d.>: <Deus ex machina? Henrik Ibsen og teatret i norsk offentlighet 1780-1864>.

Tid og sted for prøveforelesning

<torsdag 19. august 2010 i Undervisningsrom 35, Helga Engs hus, Blindern kl. 16.15: Oppgitt emne kunngjøres senere.>

Bedømmelseskomité

  • <Tittel og navn på person>, <arbeidssted>
  • <Tittel og navn på person>, <arbeidssted>
  • ...

Leder av disputas

<Disputasleder er ikke fastsatt ennå>

Veileder

  • <Navn på person> (lenke til personpresentasjon hvis intern veileder)
  • <Navn på person> (lenke til personpresentasjon hvis intern veileder)
  • ...
     

For mer informasjon

Lenke til populærvitenskapelig artikkel om <Etternavn på kandidaten>s avhandling.
 

Publisert 7. des. 2020 14:23 - Sist endret 7. des. 2020 14:23