Disputas: Hvem er Geoffrey Crayon?

Master of Arts Jessica Allen Hanssen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden dr. philos: “More Than the World Appears to Imagine”: The Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. and the Narrative Quest for Identity

Jessica Allen Hanssen

Den amerikanske forfatteren Washington Irvings kortprosasamling The Sketch Book (1819-20) er husket i litteraturhistorien nærmest utelukkende på grunn av to noveller, ”Rip Van Winkle” og ”The Legend of Sleepy Hollow.” Resten av samlingen har gått nokså upåaktet hen, og det fåtall som fremdeles leser den blir gjerne slått av fortellingenes uensartete og statiske karakter.

I sin avhandling utfordrer imidlertid Hanssen det tradisjonelle synet på The Sketch Book. Gjennom å utforske den narrative rollen til samlingens fiktive opphavsmann, Geoffrey Crayon, finner hun en interessant progresjon i tekstene, noe som gjør det mulig å lese The Sketch Book som en tematisk enhetlig kanonisk tekst.

I sin analyse bygger Hanssen på innsikter fra moderne litteraturvitenskap, med særlig vekt på teorikomplekset rundt short story composite og short story cycle. I avhandlingen har hun organisert de 34 tekstene som utgjør The Sketch Book i tematiske grupper, som hun leser med fokus på Crayons narrative egenutvikling.

Hanssens avhandling stimulerer til ny interesse for et verk som har mottatt mindre kritisk oppmerksomhet enn det fortjener og representerer dermed et betydelig bidrag til Irving-forskningen.

Tid og sted for prøveforelesninger

Tirsdag 29. juni 2010, kl. 16.15-18, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Selvvalgt emne, kl. 16.15-17: "Young Goodman Brown" and the Formation of American Archetype

Oppgitt emne, kl. 17.15-18: “Edith Wharton, The Age of Innocence. An Interpretation.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Susan Lohafer, University of Iowa (1.opponent)
  • Dosent Hans Löfgren, Göteborgs universitet (2.opponent)
  • Professor Hans H. Skei, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Tone Sundt Urstad

Arrangør

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk v/Kirsti Sellevold
Publisert 7. des. 2020 14:23 - Sist endret 7. des. 2020 14:23