Disputas: Ibsen i italiensk språkdrakt

Master Giuliano D’Amico  ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Domesticating Ibsen for Italy. Enrico and Icilio Polese's Ibsen Campaign

Giuliano D'Amico

Hvorfor lo italienske teaterpublikummere når Ibsens skikkelser refererte til ”vildanden” på loftet? Hvorfor ble Gengangere Ibsens største suksess på italienske teatre, i motsetning til hva som skjedde i andre europeiske land? Hvilke særskilte utfordringer møtte oversettere og mellommenn? Hvordan reagerte det lokale publikum på dette dramaet fra nord?

Avhandlingen søker å besvare slike spørsmål og utforsker de endringene Ibsens tekster gjennomgikk da de ble introdusert i Italia.

Giuliano D’Amico dokumenterer hvordan teateragentene Enrico og Icilio Polese bidro til Ibsens kanonisering ved å skape og markedsføre en ny, ”italiensk” Ibsen.  De to, far og sønn, var mektige aktører i den italienske teaterverdenen. De eide et teatertidsskrift og et agentur som formidlet både skuespillere og dramatiske tekster til teaterkompanier.

Avhandlingen fokuserer i hovedsak på den kampanjen for Ibsen som fant sted mellom 1891 og 1894. I løpet av disse fire årene introduserte Enrico og Icilio Polese åtte stykker av Ibsen i Italia.

Tekstanalysen av de åtte oversettelsene, som Enrico laget og hans far Icilio markedsførte, avslører de radikale endringene tekstene gjenomgikk. Endringene inkluderer oppsummeringer, forenklinger eller forklaringer av de mest obskure og komplekse replikkene. De sørget også for å dempe tematikk eller detaljer som kunne ha virket støtende eller skandaløse.

Enrico og Icilio Polese hadde en personlig interesse av å tilpasse stykkene til markedet. En suksessrik oppførelse ga høyere inntekt. Historien om deres tilpasning og markedsføring av Ibsen viser også hvordan oversettere og mellommenn kan påvirke introduksjonen og resepsjonen av en forfatter i et nytt land. Når et verk føres bort fra sitt opprinnelige miljø og krysser nasjonale grenser, får det nødvendigvis nye former og betydninger.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 23. juni 2011, i auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern, kl. 16.15: "Ibsen in Europe 1878-1906. A Comparative Reception History."

Bedømmelseskomité

  • Dr. Siri Nergaard, Universitetet i Firenze (førsteopponent)
  • Professor Mark Sandberg, University of California (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Christian Janss, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

  • Professor Juan Christian Pellicer, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Tore Rem, Universitetet i Oslo (hovedveileder)
  • Maria Pia Muscarello, Universitetet i Torino (biveileder).
     
Publisert 7. des. 2020 14:22 - Sist endret 7. des. 2020 14:22