Disputas: Katten rundt den varme grøten - idiomer på polsk og norsk

Master Katarzyna Kozak-Opsahl ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Polish idioms and their equivalents in Norwegian. A cross-linguistic analysis

Katarzyna Kozak-Opsahl

Katarzyna Kozak-Opsahl har undersøkt over 1300 polske idiomer og funnet mer enn 1600 norske uttrykk som hun foreslår som ekvivalenter.

Avhandlingen viser at både polakker og nordmenn benytter metaforer for fysiske opplevelser og kroppslige funksjoner for å skape idiomatiske uttrykk. Et eksempel er idiomer om det å snakke. På begge språk inneholder slike uttrykk ord for kroppsdelene vi bruker når vi snakker, som tunge, munn og hals. Nordmenn sier å få tungen på gli mens på polakker sier rozwiązać język (å knyte opp tungen).

I alle språk finnes det idiomer, særegne uttrykk som ikke kan oversettes til et annet språk i direkte overført betydning. Uttrykket to beat about the bush betyr ikke “å slå rundt en busk”, men å unngå å si noe direkte. Et lignende idiom på polsk er owijać w bawełnę (å vikle rundt i bomull). På norsk sier man å gå som katten rundt den varme grøten. Noen korresponderende uttrykk i polsk og norsk er ganske like, mens andre er svært annerledes. Hvorfor er det slik? Svaret kan ligge i idiomets motivasjon, altså i opphavet og forhold mellom språkbilde og overført betydning.

Analysene benytter metoder innen kognitiv og kulturell lingvistikk. Et annet funn er at like idiomer oppstår i polsk og norsk der vi deler motivasjonskilder. Felles historie, litteratur og tradisjoner gir sannsynlighet for like idiomer. Bibelen er en felles kilde som skaper identiske uttrykk. Det motsatte skjer der polske idiomer er motivert ut fra historiske hendelser, gjenstander og meninger som ikke er en del av den norske erfaringen. På norsk og polsk er likhetene størst der kroppslige funksjoner er motivasjon for idiomer. Avhandlingen gir ny innsikt i det universelle og det spesifikke ved idiomer, kunnskap som også vil være nyttig for språkelever og oversettere.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 27. januar 2011 i Auditorium 1 i Georg Morgenstiernes hus (tidligere PO-bygget), Gateadresse: Blindernveien 31, Blindern, kl. 17.15-18.00: “Aspects of and approaches to idiom analysis and comparison (linguistic, literary, ethnographic, cultural, and other): Their advantages and drawbacks.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Frantisek Čermák, Charles University Prague (førsteopponent)
  • Professor Dmitrij Dobrovolskij, Österreichische Akademie der Wissenschaften (andreopponent)
  • Professor Ljiljana Šarić, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Knut Andreas Grimstad, ILOS,Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Professor Karen Gammelgaard, Universitetet i Oslo
  • Associate professor Agnieszka Libura, University of Wroclaw, Polen

 

Publisert 7. des. 2020 14:22 - Sist endret 7. des. 2020 14:22