Disputas: Når (setnings)grenser sprenges i oversettelse mellom norsk og tysk

M.A. Wiebke Ramm ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Satzgrenzenveränderungen in der Übersetzung: Satzverbindung und lokale Diskursorganisation im Norwegischen und Deutschen.

Wiebke Ramm

Én oversatt setning tilsvarer ikke alltid én setning i originalspråket. Dette er utgangspunktet i avhandlingen til Wiebke Ramm. Hennes forskning viser at setningsgrenser,  i oversettelser mellom norsk og tysk, flyttes for å tilpasse oversettelsen best mulig til språket det oversettes til.

Hun har undersøkt ikke-litterære tekster oversatt fra norsk til tysk og fra tysk til norsk for å finne ut når setningsgrenser flyttes og hvorfor dette skjer. Hun viser også hvordan disse forandringene påvirker hvordan oversettelsen fungerer som tekst, sammenlignet med den originale teksten.

Forandringene gjelder særlig komplekse setninger, som ofte blir delt i oversettelse. Analysene avdekker her interessante forskjeller mellom de to oversettelsesretningene. Fra norsk til tysk gjelder det særlig sideordnende setningsforbindelser. Deling av forbindelser med underordnende setninger er mer typisk for oversettelser fra tysk til norsk.

Et eksempel er bruken av det norske og i koordinerte setninger.  Disse oversettes ofte som egne setninger i tysk. En tilsvarende koordinering med und  ville blitt merkelig på tysk.  Årsaken er at og fungerer litt annerledes enn und. Det norske og passer blant annet sammen med noen relasjoner som ikke er mulig med und. Derfor blir setningen delt og omstrukturert, noe som gjør organiseringen av teksten tydeligere i den tyske versjonen.

I oversettelsene fra tysk til norsk finnes det derimot mange relativsetninger som er oversatt som selvstendige setninger. Dette kan forklares med grammatiske forskjeller mellom norsk og tysk.

Avhandlingen gir ny innsikt i hvordan informasjon organiseres i og mellom setninger i norsk versus tysk, kunnskap som vil være nyttig for både oversettere og fremmedspråkelever. Den gir også ny kunnskap om grensesnittet mellom setning og tekst, i et kontrastivt norsk-tysk perspektiv.
 

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 24. februar 2011, i Auditorium 103, Georg Morgenstiernes hus, Blindernveien 31 kl. 17.15: “The interface between grammar and discourse: a categorial boundary or a cline of distinctions?”

Bedømmelseskomité

  • Professor Jorunn Hetland, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (førsteopponent)
  • Professor Erich Steiner, Universität des Saarlandes (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Anneliese Pitz, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor John Ole Askedal, ILOS, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Professor Cathrine Fabricius-Hansen, Universitetet i Oslo.
Publisert 7. des. 2020 14:22 - Sist endret 7. des. 2020 14:22