2014

Tidligere

Tid og sted: 24. okt. 2014 09:15, auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Audun Renolen Aasbø ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Skiløperkunstens litterære kraftsentrum. Fridtjof Nansen og den moderne skiidrettens framvekst

Tid og sted: 10. okt. 2014 13:15, auditorium 3, Helga Engs hus,Blindern

Cand.philol. Finn Iunker ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Der Jasager (erste Fassung). Text, frühe Rezeption und Einverständnis als Einwilligung

Tid og sted: 10. okt. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Nicolas G. Pottier-Casado ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Haunted Gaze: A Study of the Spectral in Virginia Woolf´s Work

Tid og sted: 6. juni 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. André Avias ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr. philos.): La composition textuelle: des plans de textes à la macro-proposition

Tid og sted: 28. mars 2014 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Håvard Swane Bækken ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Selective Law Enforcement in Russian Politics 2007-2011. Legal Action for Extra-Legal Purposes.

Tid og sted: 14. mars 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand. philol. Jon Anstein Olsen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Neo-Darwinian Conservatism in the United States.

Tid og sted: 24. jan. 2014 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Audun Solli ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The power of film in Venezuela and Mexico, 1980-2010. Contesting and supporting state Power.