2017

Tidligere

Tid og sted: 20. okt. 2017 13:15, Stallen i Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Master Peter J. Meedom ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Open-endedness: Living Forms in Interwar Modernist Fiction.

Eglė Kesylytė-Alliks
Tid og sted: 19. apr. 2017 12:30, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Egle Kesylyte-Alliks ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): (In)visible Power of the State: National Flag, Nation and State in post-1990 Lithuania

Tid og sted: 2. mars 2017 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Siri Fürst Skogmo ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Marked language in literary translation. Mapping challenges and solutions in five English novels and their Norwegian translations

Tid og sted: 3. feb. 2017 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Master Janicke Stensvaag Kaasa ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Shaped by the North, Shaping the North. English-Canadian Travel Writing in the 1950s