Disputas: Integrering av innvandrere og russere sjølv

Master Christine Myrdal Lukash ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Crossing the Boundary into the Russian «Imagined Community». «Language», «Culture» and «Religion» in Russian Media Discourse on the Integration of Immigrants.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Panne, Øyenbryn, Frisyre.

Christine Myrdal Lukash

Når vi snakker om integrering av innvandrere, snakker vi også om oss selv og vårt eget samfunn? 

I sin avhandling undersøker Christine Myrdal Lukash i hvilken grad personer som blir omtalt som «innvandrere» i Russland blir sett på som fremtidige medlemmer av det russiske nasjonale fellesskapet.

Myrdal Lukash har sett på hvordan tre ulike «kjennetegn» ved det russiske fellesskapet fungerer som «grenser» som innvandrerne må krysse for å bli ansett som russiske. Disse kjennetegnene er språk, kultur og religion.

Ved studere hvordan disse blir nevnt i sammenheng med integrering i russiske aviser, er det mulig danne seg et bilde av både hvem som blir sett på som fremtidige russere og hva som blir ansett som viktig ved det å være russisk.

Avhandlingen viser at det ikke først og fremst er innvandrernes opphav som avgjør hvorvidt de blir ansett som fremtidige medlemmer av det russiske nasjonale fellesskapet. Det viktigste kjennetegnet ved en velintegrert innvandrer er hvorvidt vedkommende er blitt en del av det russiske kulturelle fellesskapet.

Først da er innvandreren velkommen i det russiskspråklige fellesskapet. Det kulturelle fellesskapet er heller ikke statisk. En av grunnene til at integrering kan skje via kultur, er at kulturen blir oppfattet som åpen for forandring gjennom nye impulser utenfra.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 7. juni 2019, kl. 10.15. Auditorium 2, Helga Engs hus. "Discourse and Drawing Boundaries: Migration and Identity in Russian Politics"

Bedømmelseskomité

  • Assistant Professor Eleanor Knott, London School of Economics (førsteopponent)
  • Professor Peter Rutland, Wesleyan University (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Stijn Vervaet, Unversitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Geir Flikke

Veileder

Publisert 13. mai 2019 13:13 - Sist endret 3. juni 2019 10:02