Disputas: Presens perfektum eller preteritum?

Master Gloria Otchere ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The present perfect-preterite alternation in Ghanaian English. A corpus-based study of variation.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Panne, Hake, Øyenbryn.

Gloria Otchere

Når du snakker engelsk, føler du noen ganger at du har et valg mellom presens perfektum (for eksempel I have bought a new car) og preteritum (I bought a new car) når du uttrykker en situasjon som skjedde tidligere? Har du tenkt på hvorfor du føler at du har et slikt valg og på hva som påvirker valget mellom verbtidene?

Forskjellige faktorer påvirker valget mellom de to verbtidene i ulike varianter av engelsk. I andrespråks varianter kan faktorene som påvirker valget skyldes likhet med en førstespråksvariant, innflytelse fra et lokalt språk eller som følge av helt uavhengige faktorer.

I denne avhandlingen ser Gloria Otchere nærmere på faktorene som påvirker valget på ghanesisk engelsk, som er en andrespråksvariant. Hun utfører både kvalitative og kvantitative analyser på ghanesisk engelske samtaler. Resultatene sammenlikner hun med tilsvarende resultater på britisk engelsk og Twi, et ghanesisk språk som er morsmål for mange ghanesere.

Avhandlingen viser at valget på ghanesisk engelsk hovedsakelig er påvirket av setningstype og informasjonstype. Hvis setningen er en helsetning og informasjonen anses som kjent, har presens perfektum en større sjanse å bli valgt enn hvis setningen er en leddsetning og informasjonen anses som ny informasjon. Dette mønsteret er forskjellig fra både britisk engelsk og Twi. Derfor konkluderer Otchere med at ghanesisk engelsk har utviklet sitt eget mønster for valg mellom perfektum og preteritum uavhengig av den britiske førstespråksvarianten og innflytelse fra det lokale språket.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 21. juni kl. 10.15, Helga Engs hus, Auditorium 2, "The relationship between standard Ghanaian English and Ghanaian Pidgin English"

Bedømmelseskomité

  • Professor Sali A. Tagliamonte, University of Toronto (førsteopponent)
  • Docent Magnus Levin, Linnéuniversitetet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Hildegunn Dirdal, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Bergljot Behrens

Veileder

Publisert 24. mai 2019 16:23 - Sist endret 12. feb. 2020 11:43