Disputas: Om Amerika, Arendt og offentlige ting

Master Ole Sneltvedt ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: American Public Things: Hannah Arendt’s Common World and the Materiality of Political Communities.

Bildet kan inneholde: hake.

Ole Sneltvedt

Til tross for vår tids fokus på mobilitet, hurtighet og forandring er politiske felleskap fortsatt knyttet sammen av lite bevegelige, trege og stabile ting. Med utgangspunkt i Hannah Arendts begrep om det politiske felleskapets verden av offentlige ting undersøker Ole Sneltvedt hvilken påvirkning arkitektur, infrastruktur, teknologi og kunst har hatt på spesifikke hendelser i historien til det amerikanske politiske felleskap.

For Arendt var politikkens kjerne offentlig tale og handling, ikke i overført eller mediert forstand, men den konkrete aktiviteten som finner sted i møte med et mangfold av andre mennesker. Stedet for dette møtet er en felles og offentlig verden bestående av ting som: bygninger, veier, benker, parker, monumenter, kunstverk, gatelys og annen infrastruktur.

Slike ting er en forutsetning for det offentlige rom og påvirker dermed muligheten for politisk aktivitet. Konstruksjonen av nye offentlige ting og deres nye sammensetninger forandrer det offentlige rom og dermed forutsetningene for politisk handling. Sneltvedt anvender dette teoretiske utgangspunktet for å kaste nytt lys over viktige hendelser i amerikansk historie og til å se på utsiktene for politisk frihet og samhandling.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 29. august 2019, kl. 16.15, Auditorium 4, Eilert Sundts hus, "US Public Policy and the Remaking of Urban Space after the Second World War"

Bedømmelseskomité

  • Professor Casey N. Blake, Columbia University (førsteopponent)
  • Associate Professor Anne Granberg, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Professor Randall J. Stephens, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Michael Lundblad

Veileder

Publisert 12. aug. 2019 13:04 - Sist endret 23. aug. 2019 13:38