Disputas: Åndelig omvendelse, politisk omveltning

Master Belinda Molteberg Steen ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Rhetoric of Conversion. Henry Walker’s Spirituall Experiences (1653) and John Rogers’s Ohel (1653).

Bildet kan inneholde: eyewear, hår, ansikt, briller, øyenbryn.

Belinda Molteberg Steen

Reformasjon, borgerkrig og henrettelse av Karl I førte verken til teologisk eller politisk enighet i tidligmoderne England. Økende uoverensstemmelser bidro til at radikale sekter fikk florere på midten av 1600-tallet, og alle kunngjorde at de var i besittelse av den ene sannheten

For å hevde seg blant motstanderne brukte de nå pennen som våpen. De slynget likelydende anklager mot hverandre på tvers av den religiøse skalaen; hvilke grupper som tilhørte djevelen var et tolknings- og definisjonsspørsmål. Som i dagens politikk ble polemiske svar utformet ved hjelp av retoriske virkemidler og binære kategorier.

Steen analyserer to samlinger av omvendelsesnarrativ utgitt i det betydningsfulle året 1653: Henry Walkers Spirituall Experiences og John Rogers’ Ohel. Medlemmene i disse separatistiske fellesskapene hevdet ikke bare å være i besittelse av den ene sannheten, men også Den hellige ånd, for å legitimere en radikal omveltning av samfunnet. Retorisk analyse avdekker hvordan prestene som utga samlingene forsøkte å gi beåndet tale et tekstlig uttrykk for å forkynne sine egne tolkninger av Bibelen og av verden. Omvendelsesnarrativet påvises som en performativ tekst: retoriske virkemidler iscenesetter åndelig fornyelse for å spre en politisk og religiøs bevegelse til et lesende publikum.

Historie gir gjenlyd i nåtid: Studien minner oss på at makt inkluderer definisjonsmakt, og at kampen mellom «de gode» og «de onde» aldri blir vunnet i en verden bestående av gråsoner og fariseere.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 3. september 2019 kl. 16.15, Auditorium 3, Eilert Sundts hus. "What did the English novel do to the conversion narrative?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Nicholas McDowell, University of Exeter (førsteopponent)
  • Assistant Professor Lieke Stelling, Universiteit Utrecht (andreopponent)
  • Professor Juan Christian Pellicer, University of Oslo (administrator)

Leder av disputas

Prodekan for forskning Mathilde Skoie

Veileder

Publisert 26. juli 2019 13:29 - Sist endret 23. aug. 2019 08:48