Disputas: Persisk livsvisdom på tvers av religioner og kulturer

Cand.philol. Nina Zandjani ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Hidden meanings – Imagery and paratexts in German translations of “The Rose Garden” (Golestān) by Saʿdi.

Portrettbilde av Nina Zandjani ved siden av rød murvegg på Det humanistiske fakultet.Ideer og verdier i den klassiske, persiske litteraturen er en viktig kilde til å forstå normer og tankesett i Iran og i nabolandene Afghanistan og Tadsjikistan.

I et land som Iran, med mange ulike folkeslag, språk og religioner, bidrar den klassiske litteraturen til å holde nasjonen sammen. Den klassiske litteraturen er mer enn bare litteratur, - det er her ideene og verdiene som er viktige ikke bare for folk i Iran, men også i nabolandene Afghanistan og Tadsjikistan, ligger mer eller mindre skjult. For å forstå tankesett og normer hos iranerne og andre i det persiske kulturområdet på tvers av språk og religioner, er det derfor viktig å kjenne denne litteraturen.

I Vesten har vi en tendens til å forklare alt med religion. Ideene og verdiene som vi finner i den klassiske litteraturen, har vært allmenngyldige gjennom ulike tider, med skiftende regimer og uavhengig av religiøs overbevisning.

I sin avhandling undersøker Nina Zandjani hvordan oversettere til ulike tider og under ulike sosiopolitiske forhold har oversatt og formidlet ideer og verdier i et av de viktigste verkene i den persiske litteraturen, «Rosenhagen» (1258) av Sa’di, til et viktig europeisk språk, tysk.

Når ideer, verdier og livsvisdom uttrykkes i bilder eller i skjulte budskap, krever det at oversetterne har kunnskap utover gloser og grammatikk. Zandjani har sett på hva som kan forklare de ulike valgene oversetterne gjør for at teksten skal bli forståelig for deres publikum.

Nina Zandjanis egen oversettelse av «Rosenhagen» kom ut i 2006, som første fullstendige oversettelse av et klassisk persisk verk til norsk.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 21. november kl. 16.15, auditorium 6, Eilert Sundts hus. "The relevance of fine-grained analyses of German translations of Saʿdi's Golestān for concepts and methods in Translation Studies".

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Franklin Lewis, University of Chicago (opponent)

  • Professor Stephan Guth, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Emeritus Christina Schäffner, Aston University (opponent)

Leder av disputas

Professor Antin Fougner Rydning

Veileder

  • Christian Janss
  • Claus Valling Pedersen, Københavns Universitet
  • Andrew Chesterman, University of Helsinki
Publisert 24. okt. 2019 09:24 - Sist endret 12. feb. 2020 08:45