Disputas: En folkefiende i Spania

Master Cristina Gómez-Baggethun ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Spain in an assembly: fighting for a future through productions of Ibsen’s An Enemy of the People for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: person, nese, leppe, smil, øyenbryn.

Fra begynnelsen av 2000-tallet har verden opplevd en fremvekst av populisme, sterk øking av sosiale forskjeller, en nedbrytning av media og en vill sprint mot økologisk katastrofe. Cristina Gómez-Baggethuns avhandling undersøker hvordan et teaterstykke som tar opp akkurat disse problemene, Henrik Ibsens En folkefiende, er blitt satt opp og mottatt i Spania i over hundre år.

Spain in an assembly: fighting for a future through productions of Ibsen’s An Enemy of the People viser at stykket har blitt mest satt opp i tre historiske perioder der Spanias fremtid sto på spill: under nedgangstiden for Bourbonernes monarki (1890-1920), i overgangen fra Francos diktatur til det nåværende demokrati (1960-1980), og i de siste tjue årene. Avhandlingen avdekker også at oppsetningene og tv-produksjonene av En folkefiende i Spania har vært en arena for en intens politisk strid, som har engasjert anarkister, sosialister, fascister, liberale, republikanere, konservative, kommunister og katolikker.

Gómez-Baggethun hevder at noen av de spanske produksjonene av En folkefiende var befriende, ikke til tross for stykkets åpenhet og politisk ambivalens, men på grunn av dem. Det kan vise seg at den kunsten som kan bidra til å løse utfordringene vår tids samfunn står overfor, er en kunst som hverken refser eller belærer, men som holder fast ved sin uavhengighet og lekenhet, og søker etter sannhet uten eksplisitte ideologiske tilknytninger.

 

Cristina Gómez-Baggethun gjennomførte en vellykket disputas 5. mars 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: Discuss the stage adaptation of Cinco horas con Mario as an example of political theatre during the transition to democracy. Include references to the creative process available in the film Función de noche

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis David Rodríguez-Solás, University of Massachusetts Amherst (førsteopponent)

Professor Sarah Wright, Royal Holloway, University of London (andreopponent)

Førsteamanuensis Giuliano D’Amico, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Anne Birgitte Rønning

Veiledere

Alvaro Llosa Sanz, Universitetet i Oslo

Maria M. Delgado, Royal Central School of Speech and Drama, University of London

 


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!


 

Publisert 15. feb. 2021 08:17 - Sist endret 7. mars 2021 11:45