English version of this page

Disputas: Ikke-normative liv i normative narrativer

Master Tom Z. Bradstreet ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Towards a Poetics of Posthumanism: Disability, Animality, and the Biopolitics of Narrative in Contemporary Anglophone Literature for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Tom Z. Bradstreet, vegg med skriften "Det humanistiske fakultet"

Representasjoner av funksjonshemmedes og dyrs opplevelser i litteratur kan minne oss på verdien av forskjellige liv – men ikke alle fortellinger er skapt like.

Hvordan har det seg at visse liv blir forstått som mer eller mindre verdifulle enn andre? Inspirert av dette spørsmålet utforsker doktoravhandlingen til Tom Z. Bradstreet hvordan funksjonshemmede og dyr, to befolkninger hvis liv ofte blir ansett som "lettere å unnvære" enn livene til ikke-funksjonshemmede mennesker, er fremstilt i et korpus av litterære narrativer utgitt i løpet av de siste 25 årene.

Å representere den subjektive opplevelsen av funksjonshemming og animalitet i litterære narrativer kan være et kraftfull middel for å rette opp i de misoppfatninger som har gitt opphav til århundrer av funksjonshemmedes og ikke-menneskelige dyrs lidelse – men i "Towards a Poetics of Posthumanism: Disability, Animality, and the Biopolitics of Narrative in Contemporary Anglophone Literature" argumenterer Bradstreet for at ikke alle narrativer evner dette i like stor grad. Hans forskning baner ny vei ved å argumentere for at to av de mest populære formene for litterære narrativ, romanen og selvbiografien, ofte er uegnet til å representere funksjonshemmede og ikke-menneskelige liv fordi selve sjangerne er formet av de samme verdiene som har marginalisert begge populasjoner. Fremfor å prøve å få funksjonshemmedes og ikke-menneskelig opplevelse til å passe inn i formen til konvensjonelle narrative former og strukturer, foreslår Bradstreet noe han kaller "posthumanismens poetikk": en uortodoks form for narrativ representasjon som kan yte rettferdighet til funksjonshemmede og ikke-menneskelige liv uten å samtidig øve vold mot dem.

Tom Z. Bradstreet gjennomførte en vellykket disputas 6. mai 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Realism and Naturalism in the American Novel"

Publisert 4. mai 2021

Bedømmelseskomité

Professor Robert McKay, University of Sheffield (førsteopponent)

Professor Rachel Adams, Columbia University (andreopponent)

Førsteamanuensis Bruce Barnhart, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Rebecca Scherr, Universitetet i Oslo

Veiledere

Professor Michael Lundblad, Universitetet i Oslo

Professor Cary Wolfe, Rice University


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!


 

Publisert 7. apr. 2021 14:48 - Sist endret 7. mai 2021 10:12