English version of this page

Disputas: Revolusjoner i feministisk tenkning

Master Yasemin Nurcan Hacioglu ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling Thinking through Poems: Composition and Decision-Making in Late Eighteenth-Century Women’s Novels for graden philosophiae doctor (ph.d).

Doktorgradskandidat Yasemin Nurcan Hacioglu, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

«Søppel»-litteratur blir ofte ansett som medskyldig i undertrykkende sosiale strukturer. Allerede i det attende århundret ble det skrevet romaner hvor kvinner straffes hardt for overskridelser i seksuell og sosial moral, som en del av et fiendtlig motsvar til den feministiske bevegelsen i britisk politikk. Imidlertid var det flere kvinnelige forfattere som, med den franske revolusjonen som bakteppe, brukte underholdningsromanen til å skape kritisk debatt. Forfattere som Ann Radcliffe og Amelia Opie avslører begrensninger i kvinners handlingsrom – og de tilbyr også strategier for hvordan man kan møte og utfordre patriarkatet.

Komposisjon – å arrangere og strukturere et litterært narrativ eller kunstverk – gjør det mulig for romanenes heltinner å forestille seg og å ta nye valg. Avhandlingen ‘Thinking through Poems: Composition and Decision-Making in Late Eighteenth-Century Women’s Novels’ viser hvordan disse romanene bearbeider og instruerer datidens handlingsrom for kvinner. På bakgrunn av kognitive teorier og fremgangsmåter, kan vi revurdere diktene heltinnene skriver: istedenfor å utgjøre ferdige ideer, fungerer diktene som steder for pågående «omskriving» av romanens plott og dets konsekvenser. Gjennom å komponere dikt hvor hun drastisk omskriver emosjonelle og moralske reaksjoner på de forventede sosiale normer hun begrenses av, kan heltinnen forandre sin rolle i plottet hun befinner seg i.

Underholdningsromaner myntet på kvinner bidro ikke bare til debatter om sinnsfilosofi – sjangeren viste også lesere hvordan de selv kunne tenke annerledes. Diktene i disse romanene fungerer som steder for bearbeidelse i heltinnens sinn, noe som hjelper henne med å forstå hvordan personlige reaksjoner og forestillinger henger sammen med og former sosiale forventinger. Siden krysningen mellom følelser, kjønnet litteratur og patriarkalske strukturer fortsatt er relevant i dag, er det nyttig å gjenoppdage disse romanene og løsningene de foreslår.

 

Av hensyn til smittesporing kreves forhåndspåmelding for publikum som vil være fysisk til stede. Disputasen vil også strømmes direkte. Obs! Kun publikum som er fysisk til stede vil få anledning til å opponere ex auditorio.

 

Yasemin Nurcan Hacioglu gjennomførte en vellykket disputas 3. september 2021.

Prøveforelesning

Tid og sted: 2. september kl 17:15, Sophus Bugges hus auditorium 1. Prøveforelesningen vil også strømmes direkte.

Oppgitt emne: "To what extent can the compositional practices of heroines in Romantic-period novels be mapped onto the work on Romantic-period women poets, particularly Charlotte Smith?"

Bedømmelseskomité

Professor JoEllen Delucia, Central Michigan University (førsteopponent)

Dr Andrew McInnes, Reader in Romanticisms, Edge Hill University (andreopponent)

Professor Tone Selboe, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Forskningsleder Anne Birgitte Rønning

Veiledere

Professor Karin Kukkonen, Universitetet i Oslo

Dr Jennifer Batt, University of Bristol


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 13. aug. 2021 13:31 - Sist endret 13. sep. 2021 13:20