Disputas: Følelsenes idiomatikk på engelsk og norsk

Master Øyvind Thormodsæter ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling The idiomaticity of emotion in English and Norwegian: A corpus-based contrastive investigation of the phraseology of the three English-Norwegian verb pairs enjoy-nyte, love-elske and like-like for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: briller, briller, nese, visjon omsorg, briller.

For å beherske et fremmedspråk trenger man mer enn god uttale, et godt ordforråd og god kunnskap om språkets grammatikk. Man må også kjenne til de uskrevne reglene om hvilke kombinasjoner av ord som oppleves som naturlige. Selv om mange ord kan oversettes direkte mellom språk, er det ikke gitt at de brukes likt i alle sammenhenger, noe Emmanuel Macron viste da han i 2018 takket Malcolm Turnbull «and your delicious wife» for gjestfriheten under et statsbesøk i Australia. Hvor like er egentlig tilsynelatende samsvarende ord på engelsk og norsk, og hvordan påvirkes nordmenns engelsk av eventuelle forskjeller mellom språkene? Dette er spørsmål som diskuteres i Øyvind Thormodsæters avhandling «The idiomaticity of emotion in English and Norwegian».

Slår du opp nyte, elske og like i en norsk-engelsk ordbok, er det svært sannsynlig at du finner enjoy øverst i listen for nyte, love for elske og like for like. Resultatene i avhandlingen viser imidlertid at selv om disse verbparene har en ganske lik kjernebetydning på tvers av språkene, er det også en rekke forskjeller mellom dem. De norske verbene uttrykker generelt sterkere følelse enn de tilsvarende engelske, og har andre grammatiske preferanser. Eksempelvis sier man på engelsk «He’s enjoying himself» i betydningen «Han koser seg», mens uttrykket «Han nyter seg selv» gir en ganske annen betydning. Thormodsæters avhandling viser også at selv om nordmenn i stor grad bruker de engelske verbene på samme måte som engelske morsmålsbrukere, blir vi i noen tilfeller påvirket av norsk.

 

Øyvind Thormodsæter gjennomførte en vellykket disputas 12. februar 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Combining quantitative and qualitative methods in Corpus Linguistics"

Vurderingkomité

Førsteamanuensis Hildegunn Dirdal, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Professor Susan Hunston, University of Birmingham (førsteopponent)

Professor emeritus Hans Lindquist, Malmö universitet (andreopponent)

Disputasleder

Professor Anne Birgitte Rønning

Veiledere

Professor Signe Oksefjell Ebeling, Universitetet i Oslo

Senior Lecturer Nicholas Groom, University of Birmingham


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 18. jan. 2021 11:07 - Sist endret 15. feb. 2021 07:47