Korleis velje portugisiske dikt for gjendikting til norsk?

João Marques Lopes gir ei 2-timars forelesing om ein planlagd antologi av dikt frå Portugal gjendikta til norsk. Han gir eit oversyn over portugisiske dikt og diktarar frå 20. og 21. hundreåra, og diskuterer kriteria og val ein må gjøre i slike prosjekt.

(Forelesinga er på portugisisk.)

Inne i midten av tekster, et sitat om dikt.

Her kan man se hva som ble presentert.

Arrangør

Diana Santos
Publisert 8. nov. 2020 18:45 - Sist endret 21. nov. 2020 16:25