Gatekeepers. Om bokmesser og festivaler i den internasjonale sirkulasjonen av litteratur

Forskerne Ana Gallego Cuiñas (Universidad de Granada) og Marco Bosshard (Europa Universität-Flensburg) har lenge vært engasjert i forskning av oversettelse og litteratur-sirkulasjon. I dette seminaret skal de reflektere over den avgjørende rollen som bokmesser og litteraturfestivaler spiller som gatekeepers for denne sirkulasjonen

Program

10:00-11:00 Ana Gallego Cuiñas: «Oppblomstringen av litteraturfestivaler i det 21. århundre: FILBA Internacional i Buenos Aires»

Pause

11:30-12:30 Marco Bosshard: «Mot en bokmesse-fenomenologi: ritualer, utstillinger og salg»

Seminaret vil foregå på spansk.

Arrangør

Cristina Gómez-Baggethun og Jorge J. Locane (ILOS)
Publisert 25. okt. 2021 13:00 - Sist endret 25. okt. 2021 13:11