Camille Quiquerez: Prøveforelesning i fransk språk

Tema: « Présentation du système grammatical des pronoms relatifs français »

 

« Présentation du système grammatical des pronoms relatifs français »

Undervisningstime som del av emnet FRA1110 (FRA1110 – Fransk grammatikk 1 - Universitetet i Oslo (uio.no)), ment for studenter i første semester av bachelorstudiet i fransk.

********************

Prøveforelesningen er en del av intervjuprosessen for tilsetting i vikarstilling som universitetslektor i fransk språk ved ILOS.

Forelesningen er åpen for alle - velkommen!

Publisert 14. sep. 2021 12:53 - Sist endret 14. sep. 2021 12:53