Deltakere i English Language and Corpus Linguistics Research

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Hildegunn Dirdal Førsteamanuensis +47 22858274 hildegunn.dirdal@ilos.uio.no Engelsk, Grammatikk, Pragmatikk, Oversettelse, Andrespråkstilegnelse
Hilde Hasselgård Professor +47 22856736 hilde.hasselgard@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Systemisk-funksjonell lingvistikk, Engelsk grammatikk, Innlærerspråk
Signe Oksefjell Ebeling Professor +47 22857116 s.o.ebeling@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Moderne engelsk grammatikk, Korpuslingvistikk, Korpusutvikling, Korpusdesign, Kontrastiv lingvistikk, Innlærerspråk
Kristin Bech Professor +47 22857119 kristin.bech@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Lingvistikk, Språkhistorie, Eldre engelsk, Gammelengelsk, Middelengelsk, Tidlig moderne engelsk, Informasjonsstruktur, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Syntaks, Ordstilling, Nominalfraser, Germanske språk, Formidling
Bergljot Behrens Professor emerita +47 22857694 bergljot.behrens@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsestudier, Translatologi, Lingvistikk
Jarle Ebeling Seksjonssjef +47 22852841 jarle.ebeling@usit.uio.no
Johan Elsness Professor emeritus +47 22856729 (+47) 90023957 johan.elsness@ilos.uio.no English language, Corpus linguistics, Tense and aspect
Stine Hulleberg Johansen Stipendiat +47 22858296 s.h.johansen@ilos.uio.no Pragmatikk, Lingvistikk, Korpuslingvistikk, Korpus, Talespråk, Engelsk, Engelsk språk, Engelsk grammatikk
Sabina Nedelius Stipendiat +47 22856924 sabina.nedelius@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Middelengelsk, historisk lingvistikk
Gloria Otchere
Diana Santos Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no portugisisk, språkteknologi, semantikk, datalingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Oversettelse, Oversettelsestudier
Gjertrud Flermoen Stenbrenden
Jacob Thaisen Førsteamanuensis +47 22845882 jacob.thaisen@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Språkhistorie, Skriftsystem, Dialektologi, Sosiolingvistikk, Håndskriftskultur, Datalingvistikk, Middelalderen
Øyvind Thormodsæter Stipendiat +47 22856164 90996968 oyvind.thormodsater@ilos.uio.no Korpuslingvistikk, idiomatikk, fraseologi, verb, syntaks, semantikk, aspekt.