Looking for missing objects in corpora

Heidi Jansen og Diana Santos

Heidi Jansen presenterer sin masteroppgave i portugisisk språk, der hun tar for seg nullobjekt i portugisisk og bruker en korpusbasert tilnærming.

 

Hun har i sin forskning tatt i bruk moderne og eldre tekstkorpus, tospråklig oversettelseskorpus, muntlige (transkriberte) korpus, historiske korpus og portugisiske og brasilianske grammatikkbøker, i et forsøk på å beskrive og få best mulig oversikt over dette grammatikalske fenomenet og hvordan det faktisk brukes og ble brukt i praksis i portugisisk.

 

I tillegg til å presentere hennes erfaringer og funn, vil vi gjerne snakke om det metodologiske problemet ved å finne «fravær» i stedet for «nærvær» i korpus (absence vs. Presence).

 

Vel møtt!

Publisert 22. aug. 2016 10:33