English version of this page

Bokhistorie

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. 

Om gruppen

Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

Gruppens medlemmer arbeider særlig med dansk-norske, engelske og franske tekster frå 1600- og 1700-tallet, men som komparatister interesserer vi oss i prinsippet for tekster på alle de språk vi er i stand til å lese.

Samarbeid

Mange av medlemmene i forskergruppen deltar i NFR-prosjektet "LitCit - Literary Citizens of the World.Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway". Prosjektet ledes fra Nasjonalbiblioteket, se mer informasjon på prosjektets nettside.

 

Bokhistorisk lunsj høsten 2020

Tid og sted: fredager 12.15-13.30 

Vi tar igjen de to lunsjene som glapp under nedstengningen i vår:

Fredag 6. november  vil Anne Birgitte (Rønning) snakke om et par mer kuriøse utgivelser blant de litterære nyttårsgavene ved århundreskiftet 1800.

Fredag 4. desember har Ståle (Dingstad) lovet å bidra med et innlegg om "Markens    grøde".


Velkommen til glimrende presentasjoner og diskusjoner! Kaffe/te og hjemmebakst blir det også hver gang.

 

Tidligere aktiviteter:

Bokhistorisk lunsj våren 2020:

Fredag 6. mars: Giuliano d'Amico om forfalskning og plagiat, gamle og nye tilfeller: Ibsen, Audun Mortensen, Bergsveinn Birgirsson, Eirin Gundersen

 

Bokhistorisk lunsj høsten 2019:

30. august: Anne Eidsfeldt (NB) om problemene med å studere norske bokhandlere fra 1700-tallet           

20. september: Jindrich Marek (Praha) om tsjekkiske boksamlinger på husittenes tid (in English)

8. november: Svein Henrik Nyhus (ILN/ILOS) om Ibsen i Amerika

6. desember: Karin Kukkonen (ILOS)  om oversatt litteratur i norske leiebiblioteker på 1700-tallet.

 
Bokhistorisk lunsj våren 2019:

15. februar: Ernst Bjerke, samlingsforvalter ved Oslo katedralskoles gamle bibliotek, om farmasiens og botanikkens bokhistorie

 5. april: Marianne Egeland, ILN, om romanens historie i Norge

 10. mai: Anne Eriksen, IKOS,  om Johannes Lilienskiolds skrevne bøker

 

Bokhistorisk lunsj høsten 2018:

28.9. Janicke Stensvaag Kaasa om de første barnebladene i Danmark-Norge

19.10. Ane Ohrvik om bokhistorisk inngang til studiet av svartebøker

14.12. Ellen Krefting om P.F. Suhms "Hemmelige efterretninger"

 
Bokhistorisk lunsj våren 2018:

02.02. Tore Rem om Ibsen og "periferiens ressurser".

09.03. Kamilla Aslaksen om arbeidet med Camilla Collett og betydningen av Collett-utgavenes materialitet.

08.06. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy om Willum Stephansons "Lommebog for Børn" fra 1798 og bokas angivelige norskhet.

 

Lunsjseminarer vinter/vår 2017:

Fredag 10. februar : Jon Haarberg: "Pressehistorie, konjekturalfilologi, kanon: Vinjes korrespondanser til Drammens Tidende"

Fredag 24.mars: Anne Birgitte Rønning "Wollstonecrafts Qvindekjønnets rettigheder forsvarede som gavebok til danske damer"

Fredag 5. mai: Roar Lishaugen: "Kamp om lesernes sjel - tsjekkoslovakisk lesepolitikk på 1950-tallet"

 

 

Emneord: Bokhistorie, litteratur og litteraturvitenskap, kulturhistorie, filologi, tekstkritikk, resepsjonshistorie, litteratursosiologi
Publisert 1. juni 2016 10:15 - Sist endret 18. aug. 2020 19:03