English version of this page

Bokhistorie

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

Om gruppen

Gruppens medlemmer arbeider særlig med dansk-norske, engelske og franske tekster frå 1600- og 1700-tallet, men som komparatister interesserer vi oss i prinsippet fortekster på alle de språk vi er i stand til å lese.

Samarbeid

Mange av medlemmene i forskergruppen deltar i NFR-prosjektet "LitCit - Literary Citizens of the World.Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway". Prosjektet ledes fra Nasjonalbiblioteket, og mer informasjon finnes her.

 

Bokhistorisk lunsj høsten 2019

Tid og sted: fredager 12.15-13.30 i møterom 718 Niels Treschows hus

30. august: Anne Eidsfeldt (NB) om problemene med å studere norske bokhandlere fra 1700-tallet           

20. september: Jindrich Marek (Praha) om tsjekkiske boksamlinger på husittenes tid (in English)

8. november: Svein Henrik Nyhus (ILN/ILOS) om Ibsen i Amerika

6. desember: Karin Kukkonen (ILOS)  om oversatt litteratur i norske leiebiblioteker på 1700-tallet.

Velkommen til glimrende presentasjoner og diskusjoner! Kaffe/te og hjemmebakst blir det også hver gang.

 

 

Tidligere aktiviteter:

Bokhistorisk lunsj våren 2019:

15. februar: Ernst Bjerke, samlingsforvalter ved Oslo katedralskoles gamle bibliotek, om farmasiens og botanikkens bokhistorie

 5. april: Marianne Egeland, ILN, om romanens historie i Norge

 10. mai: Anne Eriksen, IKOS,  om Johannes Lilienskiolds skrevne bøker

 

Bokhistorisk lunsj høsten 2018:

28.9. Janicke Stensvaag Kaasa om de første barnebladene i Danmark-Norge

19.10. Ane Ohrvik om bokhistorisk inngang til studiet av svartebøker

14.12. Ellen Krefting om P.F. Suhms "Hemmelige efterretninger"

 
Bokhistorisk lunsj våren 2018:

02.02. Tore Rem om Ibsen og "periferiens ressurser".

09.03. Kamilla Aslaksen om arbeidet med Camilla Collett og betydningen av Collett-utgavenes materialitet.

08.06. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy om Willum Stephansons "Lommebog for Børn" fra 1798 og bokas angivelige norskhet.

 

Lunsjseminarer vinter/vår 2017:

Fredag 10. februar : Jon Haarberg: "Pressehistorie, konjekturalfilologi, kanon: Vinjes korrespondanser til Drammens Tidende"

Fredag 24.mars: Anne Birgitte Rønning "Wollstonecrafts Qvindekjønnets rettigheder forsvarede som gavebok til danske damer"

Fredag 5. mai: Roar Lishaugen: "Kamp om lesernes sjel - tsjekkoslovakisk lesepolitikk på 1950-tallet"

 

 

Emneord: Bokhistorie, litteratur og litteraturvitenskap, kulturhistorie, filologi, tekstkritikk, resepsjonshistorie, litteratursosiologi
Publisert 1. juni 2016 10:15 - Sist endret 27. aug. 2019 17:28