English version of this page

English Language and Corpus Linguistics Research

Forskergruppen English Language and Corpus Linguistics Research (ELC) er et forum for å presentere og diskutere temaer relatert til korpuslingvistikk og forskning på engelsk språk mer generelt. 

Om gruppen

Forskergruppen English Language and Corpus Linguistics Research har medlemmer fra UiO og andre institusjoner. Vi møtes til seminar ca. én gang i måneden. Høsten 2021 er det planlagt seminarer torsdag 28. oktober og onsdag 17. november kl. 15.15 (til ca. 16.30). Alle er velkommen. Se gruppens engelske side for detaljer om datoer, temaer og foredragsholdere.

Emneord: Korpuslingvistikk, Corpus linguistics, engelsk lingvistikk, engelsk språk
Publisert 31. aug. 2010 10:59 - Sist endret 19. mai 2022 12:44