Flerspråklighet og flerkulturelle forhold under Habsburg-monarkiet i Sentraleuropa

Vi undersøker diakrone og synkrone dimensjoner ved flerspråklighet under Habsburg-monarkiet i Sentraleuropa, og hvordan dette kan knyttes til hverdagslige erfaringer, oppfatninger og kulturelle uttrykk for flerspråklighet blant diaspora samfunn fra Sentraleuropa som nå bor i Skandinavia.

Om Gruppen

Flerspråklige og flerkulturelle samfunn var levd historisk realitet i århundrer under Habsburg-monarkiet i Sentraleuropa.

I løpet av de siste tiårene har store migrantgrupper fra denne regionen kommet til Skandinavia, hvorav mange som studerer  ved skandinaviske universiteter er opptatt av bevaring av arv ('heritage speakers'). Erfaringen med å leve i et flerspråklig samfunn har også satt dype spor i forfatterskap både under Habsburg-perioden i Sentraleuropa og i Skandinavia.

Vi fokuserer på, men begrenser oss ikke til:

  • Diakron utvikling under Habsburg-perioden i Sentraleuropa : flerspråklig praksis i Habsburg-imperiet og i fler/to-språklige regioner i dens etterfølgerstater Østerrike, Ungarn, (Nord) Italia, Tsjekkoslovakia, (Sør) Polen, (Vest) Ukraina, (Vest) Romania, Jugoslavia.
  • Synkron utvikling i Sentraleuropa: levd praksis med flerspråklighet, (gjeldende) lovgivning, språk- og minoritetsrettigheter i Sentraleuropa og Italia
  • Flerspråklig litteratur: tospråklig skriving og fremstillinger av flerspråklighet i forfatterskap fra Sentral-Europa / Italia ELLER migrantforfattere fra Sentraleuropa / Italia bosatt i Skandinavia
  • Tospråklighet blant første- og andre generasjons migranter fra Sentraleuropa og Italia i Norge
  • Diskurser om flerspråklighet og flerkulturalisme i Sentral-Europa, Italia og Skandinavia
  • Undervisning av 'heritage speakers': moderne didaktiske tilnærminger 

Vi er en gruppe lingvister og litteraturvitere med ekspertise innen Sentraleuropa og Balkan, slavisk og italiensk filologi, tospråklighet, diskursanalyse, migrant og tospråklig skriving, og som underviser i BCS, polsk, tsjekkisk og italiensk.

Vi tar sikte på å bygge en plattform som vil styrke forskningsprofilen vår ved UiO og utenfor, støtte søknader om eksternfinansiering, bygge internasjonale samarbeid og tiltrekke eksterne forskere, samt utvikle undervisningsløsninger som kan hindre frafall i våre studieprogrammer.

  • Vi støtter søknader om europeisk eller nasjonal finansiering
  • Besøk til og fra forskergrupper som jobber med samme tematikk
  • Vi er åpne for å delta i prosjektsøknader med nordiske partnere (NOS-HS, NordForsk) samt EU-søknader.
Emneord: Flerspråklighet, Sentraleuropa, Italia, Tospråklighet, Flerspråklig litteratur
Publisert 4. des. 2019 09:20 - Sist endret 4. des. 2019 10:43