Deltakere i Grammatikk og meining

Navn Telefon E-post Emneord
Nicholas Elwyn Allott Førstelektor +47 22841674 n.e.allott@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk språk, Filosofi, Lingvistikk, Pragmatikk
Solomeia Bagautdinova Stipendiat +47 22858386 solomeia.bagautdinova@ilos.uio.no
Atle Grønn Professor i russisk +47-22856793 atle.gronn@ilos.uio.no Russisk, Semantikk, Pragmatikk, Tempus, Aspekt, Lingvistikk, Sjakkhistorie
Dag Trygve Truslew Haug Professor +47-22857635 d.t.t.haug@ifikk.uio.no Klassiske språk, Gresk, Latin, Lingvistikk, Syntaks, Semantikk, Datalingvistikk
Hans Petter Helland Professor +47 22856776 h.p.helland@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Lingvistikk, Fransk grammatikk, Fransk syntaks, Språklæring, Fremmedspråkstilegnelse
Pål Sbertoli Nielsen Stipendiat +47 22855229 97746340 p.s.nielsen@ilos.uio.no sammenlignende samtaleanalyse, interaksjonell lingvistikk, tverrkulturell pragmatikk, spansk, norsk, responspartikler
Christine Meklenborg Nilsen Professor og instituttleder +47-22857338 +47-90720200 (mob) +47-90720200 c.m.nilsen@ilos.uio.no Fransk, Fransk språk, Gammelfransk, Lingvistikk, Språkhistorie, Ordstilling, Klitika, Verbplassering, V2, Syntaks, Diakron lingvistikk, Generativ lingvistikk, Lingvistisk kartografi, Kontrastiv lingvistikk, Topikalisering
Saeedeh Salimifar Stipendiat +4748688110 (mob) +4748688110 saeedeh.salimifar@iln.uio.no
Alexandra Anna Spalek Førsteamanuensis +47 22856158 a.a.spalek@ilos.uio.no Spansk, Lingvistikk, Semantikk, Pragmatikk, Tysk
Kjell Johan Sæbø Professor 22855271 +47-47840234 k.j.sabo@ilos.uio.no Tysk, Tysk språk, Lingvistikk, Semantikk, Pragmatikk, Språkfilosofi