English version of this page

Kulturelle minnestudier

Hvordan overføres minner mellom kulturer, og hvordan får kulturelle minner betydning for vår identitet?

Frodige trær ved siden av Georg Sverdrups hus, en person sitter på et gjerde i midten av bildet. Foto.

Kulturelle minner gir en ramme for tilhørighet og mellommenneskelig forståelse.

Foto: Jarli & Jordan

Om gruppen

Det kulturelle minnet består av et samfunns kollektive referanser til fortiden og gir en ramme for tilhørighet og mellommenneskelig forståelse.

Forskergruppen samler forskere fra flere fagområder. Vi forsker på kulturelle minner fra flere perspektiver og innenfor flere språkområder og sjangre.

Vi interesserer oss for:

  • Minner fra forskjellige traumatiske konfliktsituasjoner – slik de fremstilles i vitnesbyrd, i fortellinger fra senere generasjoner og i fiksjonstekster. 
  • Transnasjonale minner, hvordan minnetekster overføres mellom kulturer. 
  • De kulturelle minnenes betydning for forskjellige former for identitetsforståelse, som nasjonal identitet, religiøs identitet og kjønnsidentitet. 
  • Forholdet mellom glemsel og minne.
Publisert 23. nov. 2021 09:39 - Sist endret 24. nov. 2021 10:36