Deltakere i Litterære tradisjoner og tekstkulturer i det tidligmoderne Europa

Navn Telefon E-post Emneord
Unn Falkeid Professor +47 22856056 +47 99568527 unn.falkeid@ifikk.uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Francesco Venturi Professor +47 22845950 francesco.venturi@ilos.uio.no Italiensk, Italiensk litteratur, Italia, Renessanse, Tidlig moderne litteratur, Moderne litteratur, Samtidslitteratur, Eksegese, Arkiv, Tekstkritikk
Christine Amadou Professor +47 22856146 christine.amadou@ifikk.uio.no Idehistorie
Kjerstin Aukrust Førsteamanuensis +47 22854364 +4797699488 kjerstin.aukrust@ilos.uio.no Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdekunnskap, Fransk politikk, Fransk historie, Frankrike, Fransk kultur, Fransk samfunn, Sosiale bevegelser, Litteraturvitenskap, Litteratur, EU, Populisme, Høyreekstremisme, Renessansen, Barokken, Litteratur og kropp, Områdestudier
Jon Marius Sæland Haarberg Professor +47 22854325 j.m.s.haarberg@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Filologi, Renessanselitteratur, Parodi
Anne Helness Universitetslektor +47 22855991 anne.helness@ifikk.uio.no Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon, Kunnskapshistorie, Natursyn, Kunnskapssyn
Han Lamers Professor han.lamers@ifikk.uio.no Klassiske språk, Idehistorie, Resepsjonsstudier
Juan Christian Pellicer Professor +47-22856893 j.c.pellicer@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk litteratur, Britisk litteratur, Poesi, Lyrikk, Sjangerblanding, 1700-tallet, Alexander Pope, Litterær resepsjon, Vergil, Shakespeare, John Milton, Hyrdediktning, Læredikt, Epos, Allusjon
Alvaro Llosa Sanz Førsteamanuensis +47 22855532 +47 22 85 55 32 a.l.sanz@ilos.uio.no Spansk, Bokhistorie, Spanskspråklig litteratur, Litteratur og medier, Retorikk, Renessanselitteratur, Nettpublisering, Digital humaniora, Media aesthetics
Mathilde Skoie Prodekan +47 22855331 +4792848073 (mob) 92848073 mathilde.skoie@ifikk.uio.no Klassiske språk, Antikken, Latin, Gresk
Kirsti Sellevold Seniorrådgiver +47 22845693 kirsti.sellevold@ilos.uio.no forskningsadministrasjon
Matthew Williamson Førstelektor +47 22858083 matthew.williamson@ilos.uio.no
Clara Stella Postdoktor clara.stella@ifikk.uio.no
Alessandro Regosa Stipendiat +47 22857744 alessandro.regosa@ilos.uio.no Italian, Italian Renaissance, Italiensk litteratur, Italiensk, Italian Literature, Renaissance Literature, Textual criticism
Eleonora Cappuccilli +47 41361946 eleonora.cappuccilli@ifikk.uio.no Idehistorie
Riccardo Raimondo Postdoktor riccardo.raimondo@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsesstudier, petrarch, riccardo raimondo