Deltakere i Litterære tradisjoner og tekstkulturer i det tidligmoderne Europa

Navn Telefon E-post Emneord
Unn Falkeid Professor +47 22856056 +47 99568527 unn.falkeid@ifikk.uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Francesco Venturi Professor +47 22845950 francesco.venturi@ilos.uio.no Italiensk, Italiensk litteratur, Italia, Renessanse, Tidlig moderne litteratur, Moderne litteratur, Samtidslitteratur, Eksegese, Arkiv, Tekstkritikk
Christine Amadou Professor +47 22856146 christine.amadou@ifikk.uio.no Idehistorie
Kjerstin Aukrust Førsteamanuensis +47 22854364 +4797699488 kjerstin.aukrust@ilos.uio.no Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdekunnskap, Fransk politikk, Fransk historie, Frankrike, Fransk kultur, Fransk samfunn, Sosiale bevegelser, Litteraturvitenskap, Litteratur, EU, Populisme, Høyreekstremisme, Renessansen, Barokken, Litteratur og kropp, Områdestudier
Jon Haarberg Professor emeritus +47-22854325 jon.haarberg@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Filologi, Renessanselitteratur, Parodi
Anne Helness Universitetslektor +47 22855991 anne.helness@ifikk.uio.no Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon, Kunnskapshistorie, Natursyn, Kunnskapssyn
Han Lamers Professor +47 22857178 han.lamers@ifikk.uio.no Klassiske språk, Idehistorie, Resepsjonsstudier
Juan Christian Pellicer Professor +47-22856893 j.c.pellicer@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk litteratur, Britisk litteratur, Poesi, Lyrikk, Sjangerblanding, 1700-tallet, Alexander Pope, Litterær resepsjon, Vergil, Shakespeare, John Milton, Hyrdediktning, Læredikt, Epos, Allusjon
Alvaro Llosa Sanz Førsteamanuensis +47 22855532 +47 22 85 55 32 a.l.sanz@ilos.uio.no Spansk, Bokhistorie, Spanskspråklig litteratur, Litteratur og medier, Retorikk, Renessanselitteratur, Nettpublisering, Digital humaniora, Media aesthetics
Mathilde Skoie Prodekan +47 22855331 +47 92848073 (mob) 92848073 mathilde.skoie@ifikk.uio.no Klassiske språk, Antikken, Latin, Gresk
Kirsti Sellevold Seniorrådgiver +47 22845693 kirsti.sellevold@ilos.uio.no forskningsadministrasjon
Matthew Williamson
Clara Stella
Alessandro Regosa Stipendiat +47 22857744 alessandro.regosa@ilos.uio.no Italian, Italian Renaissance, Italiensk litteratur, Italiensk, Italian Literature, Renaissance Literature, Textual criticism
Eleonora Cappuccilli
Riccardo Raimondo Postdoktor +47 22856852 riccardo.raimondo@ilos.uio.no Oversettelse, Oversettelsesstudier, petrarch, riccardo raimondo