Deltakere i Litterære tradisjoner og tekstkulturer i det tidligmoderne Europa

Navn Telefon E-post Emneord
Unn Falkeid Professor +47-22856056 +47 99568527 unn.falkeid@ifikk.uio.no Idehistorie, Renessanse, Humanisme, Bokhistorie, Tidligmoderne politisk filosofi, Middelalder, Kjønnsforskning
Francesco Venturi Førsteamanuensis +47-22845950 francesco.venturi@ilos.uio.no Italia, Italiensk, Italiensk litteratur, Renessanse, Samtidslitteratur, Arkiv, Tekstkritikk
Christine Amadou Førsteamanuensis +47-22856146 christine.amadou@ifikk.uio.no Idehistorie
Kjerstin Aukrust Førsteamanuensis +47-22854364 +4797699488 kjerstin.aukrust@ilos.uio.no Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdestudier, Fransk politikk, Fransk historie, Frankrike, Fransk kultur, Fransk samfunn, Sosiale bevegelser, Litteraturvitenskap, Litteratur, EU, Populisme, Høyreekstremisme, Renessansen, Barokken, Litteratur og kropp
Jon Haarberg Professor +47-22854325 jon.haarberg@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Litteraturhistorie, Filologi, Renessanselitteratur, Parodi
Anne Helness Universitetslektor +47-22855991 anne.helness@ifikk.uio.no Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon
Han Lamers Førsteamanuensis han.lamers@ifikk.uio.no Klassiske språk, Idehistorie, Resepsjonsstudier
Juan Christian Pellicer Professor +47-22856893 j.c.pellicer@ilos.uio.no Engelsk, Poesi, Blandingsgenre, 1700-tallet i Storbritannia, Alexander Pope, Litterær resepsjon, Vergil, Shakespeare, Milton, Hyrdediktning, Læredikt, Epos
Álvaro Llosa Sanz Førsteamanuensis +47-22855532 +47 22 85 55 32 a.l.sanz@ilos.uio.no Spansk, Bokhistorie, Spanskspråklig litteratur, Litteratur og medier, Retorikk, Renessanselitteratur, Nettpublisering, Digital humaniora
Mathilde Skoie Prodekan +47-22855331 92848073 (mob) 92848073 mathilde.skoie@ifikk.uio.no Klassiske språk, Antikken, Latin, Gresk
Kirsti Sellevold Rådgiver +47-22845693 kirsti.sellevold@ilos.uio.no forskningsadministrasjon
Matthew Williamson Førstelektor +47-22858083 matthew.williamson@ilos.uio.no Engelsk, Britisk litteratur, Britisk litteratur, Engelsk litteratur, Shakespeare, Renessanselitteratur, Ben Jonson, Christopher Marlowe, Teater, Matstudier, Marxisme