English version of this page

Litteratur, rettigheter og forestilte fellesskap

På hvilke måter kan litterære tekster bidra til å skape og utfordre forskjellige forestillinger om rettigheter?

Om gruppen

Portrettfoto av Linton Kwesi Johnson med hatt og dress.
Linton Kwesi Johnson som gjestet prosjektet på invitasjon fra postdoktor Louisa Olufsen Layne i 2019. Foto: Danny Da Costa.

Ulike typer rettigheter har alltid blitt definert – i positiv eller negativ forstand – på bakgrunn av nasjonale, etniske eller internasjonale samfunn og skillelinjer.

Helt siden utgivelsen av Benedict Andersons banebrytende verk Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983/1991) har disse sosiale strukturene gjerne blitt beskrevet som «forestilte fellesskap» eller fellesskap som holdes sammen ved hjelp av språklige og litterære strukturer slik som metaforer, symboler, og narrativer.

Vår forskergruppe undersøker hvilken rolle litteraturen spiller når det gjelder å definere både fellesskapsfølelsen og de rettighetene som kan følge av denne.

Les mer om prosjektet på den engelske hovedsiden

Arrangementer

Tidligere arrangementer i serien Black Poesis.

Postdoktor

PhD-stipendiater (2016-19)

  • Alba Morollón Díaz-Faes - Queer(ed) Fairy Tales. 
  • Belinda Molteberg Steen - The Poetics of Imagined Communities at War: Conversion Narratives in Early Modern England. 
Publisert 9. nov. 2021 08:51 - Sist endret 4. aug. 2022 08:58