English version of this page

CLLAN: Kulturelle og litterære utvekslinger mellom Latin-Amerika og Norden

Fra et sosiologisk perspektiv, studerer vi litteraturutvekslingene mellom de to regionene.

Bøker som ligger stablet og former en lang tunnel. Foto.

Hvordan utfordrer litteraturutvekslingene mellom Norden og Latin-Amerika dynamikken mellom sentrum og periferi?

Foto: Pixabay

Om gruppen

Som geokulturelle områder er Norden og Latin-Amerika relativt perifere. Den litterære og kulturelle utvekslingen mellom de to regionene er så langt lite utforsket.

Forskergruppen analyserer disse utvekslingene som utfordrer dynamikken mellom sentrum og periferi og det engelske språkets hegemoni.

Forskningsinteresser

Gruppen er interessert i litteraturoversettelse sett fra et tekstperspektiv og som kulturell formidling. Vi ser også på den materielle siden ved oversettelsene.

Disse spørsmålene blir undersøkt:

  • Hvem oversetter?
  • Hvorfor og hvordan gjør de det?
  • Hvilke aktører og institusjoner har støttet disse utvekslingene?
  • Hvilke historiske faktorer, som for eksempel diasporaer, har bidratt til sirkulasjon av symbolske produkter og goder mellom disse to regionene?

Les mer på vår engelske hovedside

Publisert 17. jan. 2022 13:02 - Sist endret 11. nov. 2022 17:00