English version of this page

ILLREP: Representasjoner av sykdom og funksjonshemming i litterære og kulturelle tekster

Om gruppen

Denne forskningsgruppen har som formål å skape muligheter for diskusjon og samarbeid relatert til representasjoner av ulike typer sykdom og funksjonshemming i litterære og kulturelle tekster.

Vi er spesielt interesserte i forbindelser mellom konstruksjoner av sykdom og funksjonshemming og kulturpolitikken til kjønn, seksualitet, klasse, rase og etnisitet, og animalitet.

Selv om gruppen oppsto i litteraturstudier (gjennom Engelsk litteratur-programmet på ILOS) er den også tverrfaglig og omfatter akademikere fra fag som:

  • spesialpedagogikk
  • vitenskaps- og teknologistudier
  • helsefag
  • medisinsk humaniora
  • mediastudier
  • kulturstudier
  • sosiologi
  • antropologi
  • psykologi
  • historie

Prosjekter

Publisert 9. mars 2017 11:08 - Sist endret 7. mars 2022 20:03