Deltakere i ILLREP: Representasjoner av sykdom og funksjonshemming i litterære og kulturelle tekster

Navn Telefon E-post Emneord
Michael Lundblad Professor +47 22856007 91573448 michael.lundblad@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk litteratur, Amerikansk litteratur, Dyrestudier, Animalitetsstudier, Funksjonshemming, Sykdom, Biopolitikk, Posthumanisme, Kulturstudier, Kritisk teori, Litteraturteori, USA, Nord-amerika
Cristina Archetti Professor +47 22850463 cristina.archetti@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Politisk kommunikasjon, Journalistikk, Mediebruk og mediepåvirkning, Strategisk kommunikasjon, Sosiale medier, Medier og samfunn
Kjerstin Aukrust Førsteamanuensis +47 22854364 +4797699488 kjerstin.aukrust@ilos.uio.no Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdekunnskap, Fransk politikk, Fransk historie, Frankrike, Fransk kultur, Fransk samfunn, Sosiale bevegelser, Litteraturvitenskap, Litteratur, EU, Populisme, Høyreekstremisme, Renessansen, Barokken, Litteratur og kropp, Områdestudier
Kjersti Bale Professor +47 22856973 kjersti.bale@ilos.uio.no Allmenn litteraturvitenskap, Melankoli, Essay, Estetikk
Susanne Bauer Professor +47 22841616 susanne.bauer@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologistudier, Algoritmer, Helse
Hilde Bondevik Professor +47 22845387 +47 99797649 (mob) hilde.bondevik@medisin.uio.no
Tom Zachary Bradstreet Stipendiat +47 22856867 t.z.bradstreet@ilos.uio.no
Bodhisattva Chattopadhyay Førsteamanuensis +47 22857415 bodhisattva.chattopadhyay@ikos.uio.no Science Fiction, South Asia, Colonial Bengal, Bengal Renaissance, English literature, Modernism, Postcolonialism
Tone Druglitrø Førsteamanuensis +47 22841627 +4794986339 (mob) tone.druglitro@tik.uio.no Vitenskaps- og teknologi studier, Aktør-Nettverks-teori, vitenskapshistorie, kulturhistorie, medisinhistorie
Eivind Engebretsen Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer / Professor 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Jan Grue Førsteamanuensis +47 22855284 jan.grue@sosgeo.uio.no
Liv Hausken Professor +47 22850436 liv.hausken@media.uio.no Medieestetikk, Fotografi, Vitenskaplige bilder, Tekstteori, Filmteori, Fjernsynsfiksjon, Medier og kommunikasjon
Anne Helene Kveim Lie Førsteamanuensis +47 22850607 +47 45471011 a.h.k.lie@medisin.uio.no
Mexitli Nayeli Lopez Rios Stipendiat +47 22856909 m.n.l.rios@ilos.uio.no
Saphinaz Amal Naguib Professor emerita +47 22854933 93638309 s.a.naguib@ikos.uio.no Materiell kultur, Kulturarv, Museer og museologi, kulturmøter, kulturhistorie, egyptologi
Sara E. S. Orning Førstelektor +47 22858109 s.e.s.orning@stk.uio.no Kjønn, Kjønnsforskning, Feministisk teori, Historie, Helse, Kropp, Litteratur, Film, Kulturstudier
Diana Santos Professor +47-22857657 d.s.m.santos@ilos.uio.no Portugisisk, Portugisisk språk, Språkteknologi, Semantikk, Datalingvistikk, Kontrastiv lingvistikk, Korpuslingvistikk, Lingvistikk, Oversettelse, Oversettelsestudier, Kulturstudier, Statistikk, Fjernlesing
Rebecca Lynne Scherr Professor +47 22856944 r.l.scherr@ilos.uio.no Engelsk, USA, Amerikansk litteratur, Tegneserier, Queer teori, Kritisk raseteori
Tina Skouen Professor i engelskspråklig/britisk litteratur +47 22856899 +4797617639 (mob) +4797617639 tina.skouen@ilos.uio.no Engelsk, Engelsk litteratur, Britisk litteratur, Litteratur, Retorikk, Vitenskapsretorikk, Bokhistorie, Emblemer, Tid, Humanismen, Renessanse, Renessanselitteratur, Tidligmodernitet
Kari Nyheim Solbrække Professor +47 22845373 +4790016689 (mob) 90016689 k.n.solbrakke@medisin.uio.no Ikke-smittsomme sykdommer, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kapasitetsbygging, kjønn og global helse, kvalitative metoder, medikalisering av hverdagen
John Ødemark Professor +47 22844869 john.odemark@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kulturstudier, Kulturarv, Natur og det naturlige, Latin-Amerika, Heksetro og trolldom, Folklore og folkeminne