Teoretisk lingvistikk

Forskergruppen for teoretisk lingvistikk består av forskere innen fagfeltet fra flere forskjellige institutter ved HF. Flere forsker fra ILOS deltar.

Om gruppen

Ved Universitetet i Oslo har det i lang tid vært drevet forskning i teoretisk lingvistikk på høyt nivå og med betydelig internasjonalt gjennomslag.

Forskningsgruppen vil synliggjøre den teoretiske lingvistikken ved UiO. Det foregår et større mangfold i teoretisk lingvistisk forskning her enn ved de andre universitetene i Norge, teoretisk og fenomenologisk.

Inne forskning i semantikk framstår UiO som et nasjonalt tyngdepunkt. Samlet sett er det her stor interesse og gode forutsetninger for å fortsette å utforske grensesnittene mellom fonologi, syntaks, semantikk og pragmatikk.

Les mer 

Forskergruppens hovedside ligger hos Institutt for lingvistiske og nordiske studier 

Deltakere fra ILOS

 

Publisert 31. aug. 2010 10:55 - Sist endret 11. aug. 2021 15:05