Deltakere i Tidseksperimenter: Litterære, estetiske og sosiale forsøk på å tenke og leve tid