NIES

NIES er et forskernettverk for miljørettede studier som hovedsakelig er basert i humaniora.

The Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies

Se nettverkets hovedside på engelsk.

 

Publisert 5. mars 2013 13:34