Hvorfor skal vi elske litteratur? Eleanor McCausland er ny førstelektor i engelsk litteratur, amerikanske og britiske studier

– Jeg liker å tro at jeg kan inspirere nye studenter til å elske litteratur like høyt som jeg gjør! Det sier McCausland, som valgte ILOS blant annet for friheten hun får her til å undervise på egne premisser.

Eleanor McCausland (foto: privat)

McCausland har bachelorgrad i engelsk litteratur og mastergrad i middelalderlitteratur, begge fra Merton College, Oxford. Doktorgraden tok hun ved University of York, og deretter reiste hun til Århus som postdoktor. De siste seks årene har McCausland også jobbet som journalist og matskribent.

I de kommende to semestrene skal McCausland undervise i amerikansk litteratur, romantisk litteratur, britisk litteratur og viktoriansk litteratur. Hun kunne også gjerne tenke seg å lansere et emne i barnelitteratur om et år eller to.

– Jeg er opptatt av å være både tilgjengelig og tilnærmelig i undervisningen, sier McCausland. Hun vil at studentene skal føle at de kan diskutere alle slags problemstillinger og ideer med henne.

Det er viktig for henne å ha tydelige mål for undervisningen: Hva skal studentene kunne håpe å oppnå fra et emne, og enda viktigere – hvorfor betyr det noe?

Gjør litteraturen levende

McCausland peker på tendenser i litteraturfaget hvor det stilles spørsmål ved nytten av å fordype seg i gamle bøker. Hun understreker viktigheten av å gjøre litteraturen levende for studentene slik at de opplever den som stadig relevant på skiftende og spennende måter.

– Dette er noe jeg forsøker å få fram i all undervisning: En fornemmelse av hvorfor vi skal bry oss om det, utdyper McCausland. Derfor er hun også opptatt av de visuelle virkemidlene som bruk av tankekart på tavlen, eller Powerpointpresentasjoner der det er nyttig og relevant.

McCausland forteller at hun ønsket seg til ILOS både fordi hun vil få stor frihet i hvordan hun legger opp undervisningen, og for muligheten til å utvikle egne emner.

– Instituttet har et sterkt faglig renommé, og et tydelig fokus på undervisning som er veldig viktig for meg, avslutter hun.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 14. sep. 2018 14:39 - Sist endret 19. sep. 2018 14:08