English version of this page

Biopolitikk og funksjonshemming, sykdom og animalitet

Undersøker hvordan noen menneskelige og ikke-menneskelige liv blir konstruert som verdifulle eller ikke i kulturelle, litterære og sosiale fremstillinger av funksjonshemming, sykdom, dyr og animalitet.

Om prosjektet

Biopolitikk og funksjonshemming, sykdom og animalitet: Kulturelle fremstillinger og sosial betydning (BIODIAL)

Prosjektets interdisiplinære kjerneformål er å forbinde funksjonshemmingsforskning, som gjerne inkluderer sykdomsforskning, med studier av dyr og animalitet.

Dette forbindelsesarbeidet vil finne sted innenfor en biopolitisk ramme, trass i at feltene funksjonshemmingsforskning og forskning på animalitet tradisjonelt har motsatt seg tydelige biopolitiske koblinger seg imellom.

Prosjektets teoretiske bakteppe kan bidra til å forklare kulturelt forankrede holdninger og dilemmaer knyttet til funksjonshemming, sykdom og animalitet, samt relevante debatter i norsk offentlighet.


Les mer på de engelske prosjektsidene.

Varighet

1. september 2017 - 31. august 2020.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Publisert 8. feb. 2017 10:09 - Sist endret 8. mai 2020 14:41