EuroGr@mm (avsluttet)

EuroGr@mm utvikler bidrag til ProGr@mm-kontrastiv, en nettbasert grammatikk for tysk som beskriver grammatiske fenomener ved det tyske språket samt hvordan det skiller seg fra fransk, italiensk, norsk, polsk og ungarsk. Grammatikken har også interaktive øvingsoppgaver.

Om prosjektet

EuroGr@mm er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som ledes og finansieres av Institut für Deutsche Sprache (IDS) i Mannheim (Tyskland) og som også involverer universiteter i Frankrike, Italia, Polen og Ungarn. 

Resultater

Målgruppen for grammatikk-modulene, som er fritt tilgjengelige på nettet, er tyskstudenter. Blant de grammatiske temaene som behandles er oppbygning av setninger og fraser, ordbøyning, ordklasser og tempussystemet. Beskrivelsen av ordstilling er nesten avsluttet og kapitler om intonasjon er under utvikling.

Prosjektet er i ferd med å publisere en antologi om tysk ordbøyning i et kontrastivt (fransk, italiensk, norsk, polsk, og ungarsk) perspektiv.

Norsk del

Cathrine Fabricius Hansen og Wiebke Ramm er ansvarlige for den norske komponenten.

Prosjektvarighet: 2007-2012.

Prosjektets hjemmeside ved Institut für deutsche Sprache (IDS)

(ProGr@mm-kontrastiv har en norsk modul)

Emneord: Grammatikk, Kontrastive grammatikkmoduler tysk norsk
Publisert 26. apr. 2010 13:51 - Sist endret 23. mai 2013 13:37