Publikasjoner

Anne Gjelsvik, "Filmhelten far", debattinnlegg Aftenposten, 28.01.2010

Anne Birgitte Rønning intervjuet om prosjektet på "Skumma kultur", Radio Nova 31.08.2010

Britt Andersen, Ubehaget ved det moderne. Kjønn og biopolitikk i Hamsuns kulturkritiske romaner, Trondheim, Tapir Akademisk Forlag, 2011, ISBN 978-82-519-2465-8, 252 s.

Christine Hamm, "Alenemorens iscenesettelser i Sigrid Undsets 'Ida Elisabeth' (1932), Cecilie Løveids 'Sug' (1979) og Anne Oterholms 'Etter kaffen' (2002)." S. 288- 301, Edda 3/2010, ISSN 0013-0818

Geir Uvsløkk, "Utover provokasjonen: Sex, vold og mannsroller i Knull meg av Virginie Despentes", Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur, s 72- 77. 22(4), 2010, ISSN 0806-8623

Guri Ellen Barstad,”’Androgyne menn' og 'farlige kvinner'. To figurer i fransk litteratur på1800-tallet”, Bøygen : Organ for nordisk språk og litteratur, s. 42-49 (4), 2010, ISSN 0806-8623

Irene Iversen, "Hvem har skylden? Kunsten og sanseligheten i Leo Tolstojs Kreutzersonaten" i Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, s. 69-83, Vol 13, Nr. 2, 2011, ISSN 0809-2044

Anne Gjelsvik, blogg på Rushprint om kvinnelig filmestetikk

Tidsskrift for kjønnsforskning nr. 1 2012, tema: estetikk, red. Kari Jegerstedt, Hilde Danielsen og Ulla Angkjær Jørgensen (gjesteredaktør)

Anne Birgitte Rønning, ”Kunst, kjønn og estetisk vurdering”, Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1, 2012,  s. 3-17,

Geir Uvsløkk, ”Fordømte kvinner: Om kjønn, kunst og tradisjon i et dikt av Charles Baudelaire”, Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1, 2012, s. 18-31

Christine Hamm, ”Gudinner med jobb og barn? Alenemødres seksualitet i norske samtidsromaner”, Tidsskrift for kjønnsforskning, nr. 1, 2012, s. 32-46

Intervju på Kilden med Anne Birgitte Rønning, i forbindelse med Tidsskrift for kjønnsforskning, temanummeret om estetikk 

"Farsroller på film", Intervju med Anne Gjelsvik i Forskerforum, nr. 5/2012,. 26-28

Anne Gjelsvik, ”En naken mann”, Norsk Medietidsskrift 2/2012, http://www.medieforskerlaget.no/archives/2229  (Kommentar om forskjellen på framstiling av nakne kvinner og nakne menn i mediene)

Anne Gjelsvik, ”En ny far i norsk film?” Rushprint 2/2012. http://rushprint.no/nummer/2-2012/ (Om den nye norske filmen The Rocka)

 

Publisert 20. apr. 2012 16:04 - Sist endret 1. juli 2016 11:15