English version of this page

Grammatikk fra et norsk-russisk perspektiv (avsluttet)

Dette prosjektet involverer språkforskere fra UiO og to partnerinstitusjoner i Russland med kompetanse innenfor et bredt spekter av språk. Vi møtes på konferanser i Moskva og Oslo og forsker innenfor teoretisk lingvistikk.

Om prosjektet

Grammatikk fra et norsk-russisk perspektiv (GRAMNORUS). Ett av formålene med dette prosjektet er å øke samarbeidet mellom språkforskere fra UiO og to partnerinstitusjoner i Russland, Sholokhov Moscow State University for the Humanities og Det russiske vitenskapsakademiet, innenfor teoretisk lingvistikk og grammatikk.

Deltakerne fra de tre institusjonene forsker på keltiske og anatoliske språk, gammelgresk og latin i tillegg til nordiske og slaviske språk, og er opptatt av morfologi, syntaks, semantikk, språktypologi, korpuslingvistikk og komparativ lingvistikk.

Samarbeidspartnere

Sholokhov Moscow State University for the Humanities og Russian Academy of Sciences

Finansiør

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Varighet

September 2015 - mai 2017

Publisert 7. okt. 2015 13:39 - Sist endret 26. sep. 2017 12:44

Kontakt

Prosjektleder:

Silje Susanne Alvestad

s.s.alvestad@ilos.uio.no

22 85 52 20

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere