English version of this page

Kognisjonens plass i litteraturvitenskapen

Prosjektet er et forum for forskningsutveksling hvor kognitive perspektiver på litteratur blir diskutert. Vi utvikler en meta-diskurs om problemene og mulighetene dette tverrfaglige forskningsfeltet gir.

Om prosjektet

Kognisjonens plass i litteraturvitenskapen diskuteres i en serie på tre workshops finansiert av NOS-HS.

Finansiering

NOS-HS Explorative Workshops

Varighet

2018-2019

 

Publisert 11. jan. 2018 11:02 - Sist endret 9. mai 2019 14:32