English version of this page

How the Novel Found its Feet: Kroppsliggjøringhet i 1700-tallslitteratur (avsluttet)

Hvilke endringer i 1700-tallets stil og fortellemåte var det som bidro til innlevelse i fortellende prosa på en måte vi fremdeles betrakter som det viktigste kjennetegnet ved våre dagers roman?

Om prosjektet

How the Novel Found its Feet undersøker hvordan 1700-tallsromanen utviklet et repertoar av kroppsliggjørende språk som trekker leserne inn i fortellingen samtidig som det gir en følelse av å være til stede i fiksjonens verden, men likevel bevarer refleksjonsevnen.

Dette repertoaret av kroppsliggjørende språk fremkaller emosjonelle og fysiske resonanser i leserne. Vi har undersøkt hvordan repertoaret utviklet seg gjennom en rekke studier som dekker hele århundret:

  1. i forførelsesscenene og kjærlighetseventyrene skapt av bestsellerforfatter Eliza Haywood i årene 1720-1750
  2. i Charlotte Lennoxs oversettelser fra fransk og i hennes egen avis , The Lady’s Museum (1760)
  3. i Sarah Fieldings innblanding i striden mellom «ancients» og «moderns» og i sjangre-eksperimentene hennes, spesielt The Cry (1754; skrevet sammen med Jane Collier)
  4. i Frances Burneys forhandlinger mellom life-writing og fiksjonsskriving i dagbøkene og romanene sine fra 1770-1790.

At romanen utvikler seg som en subtil og allsidig sjangre med kroppliggjørings-repertoarene, betyr ikke nødvendigvis at den blir mer realistisk. How the Novel Found its Feet tar dette som en oppfordring til å tenke mer generelt om realismens rolle i kognitiv litteraturvitenskap og om andre måter å forankre romanen i 1700-tallets livsverden på.

Prosjektet ble finansiert av Finlands Akademien (2013-2016).

Publikasjoner tilknyttet prosjektet inkluderer:

Kukkonen, Karin. "Fantastic Cognition." In: Michael Burke and Emily Troscianko (eds.) Dialogues between Literature and Cognition. New York: Oxford University Press, 2017: 151-167.

Kukkonen, Karin. “When Social Minds Get into Trouble: The Narrative Dynamics of Externalist and Internalist Perspectives” Orbis Litterarum 71.4 (2016): 307-327.

Kukkonen, Karin. "Bayesian Bodies: The Predictive Dimension of Embodied Cognition." In: Peter Garrett (ed.) The Embodied Mind in Culture. London: Palgrave Macmillan, 2016: 153-169.

Boken 4E Cognition and Eighteenth-Century Fiction: How the Novel Found its Feet kommer i 2019.

Se The Return of Astrea og Reading Revolutions for en populærvitenskapelig presentasjon av emner tilknyttet projektet.

Emneord: Romanteori, Eighteenth-Century Studies, Cognitive Poetics
Publisert 21. des. 2015 13:43 - Sist endret 10. nov. 2018 09:13