English version of this page

Litteratur, rettigheter og forestilte fellesskap

Dette prosjektet framhever den viktige men ofte oversette forbindelsen mellom rettigheter, litteratur og måten ulike grupperinger definerer sin samhørighet på. I hvilken grad bidrar litterære tekster til å skape eller stille spørsmål ved vår oppfatning av for eksempel opphavsrettigheter, menneskerettigheter, og dyrs rettigheter?

Portrettfoto av Linton Kwesi Johnson

Linton Kwesi Johnson. Gjestet prosjektet på invitasjon fra postdoktor Louisa Olufsen Layne i 2019. Foto: Danny Da Costa

Om prosjektet

Ulike typer rettigheter har alltid blitt definert – i positiv eller negativ forstand – på bakgrunn av nasjonale, etniske eller internasjonale samfunn og skillelinjer. Helt siden utgivelsen av Benedict Andersons banebrytende verk Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983/1991) har disse sosiale strukturene gjerne blitt beskrevet som «forestilte fellesskap» eller fellesskap som holdes sammen ved hjelp av språklige og litterære strukturer slik som metaforer, symboler, og narrativer.

Vår forskningsgruppe undersøker nærmere hvilken rolle litteraturen spiller når det gjelder å definere både fellesskapsfølelsen og de rettighetene som kan følge av denne.

Les mer om prosjektet på den engelske hovedsiden

Tidligere arrangementer i serien Black Poesis.

 

Postdoktor

Louisa Olufsen Layne (DPhil i engelsk litteratur, universitetet i Oxford, 2017)

"Alle digga jazzen deres, men Harlemrenessansen ville endre synet på svarte" 

Intervju NRK P2, Studio 2, 30 juli 2020 (starter ca 40:00)

 

PhD-stipendiater (2016-19)

Alba Morollón Díaz-Faes - Queer(ed) Fairy Tales. Offentlig disputas

Belinda Molteberg Steen - The Poetics of Imagined Communities at War: Conversion Narratives in Early Modern England. Offentlig disputas

Publisert 22. mai 2015 09:46 - Sist endret 1. aug. 2020 16:04