English version of this page

Litteratur, rettigheter og forestilte fellesskap

Dette prosjektet framhever den viktige men ofte oversette forbindelsen mellom rettigheter, litteratur og måten ulike grupperinger definerer sin samhørighet på. I hvilken grad bidrar litterære tekster til å skape eller stille spørsmål ved vår oppfatning av for eksempel opphavsrettigheter, menneskerettigheter, og dyrs rettigheter?

Siste nytt!

Vi har lansert en ny serie med arrangementer, Black Poesis:

Lloyd Pratt (Oxford) - 21 oktober 2019

Marcyliena Morgan (Harvard) - 25 november 2019

Tidligere arrangement: Linton Kwesi Johnson (UK) - 12 april 2019

Kontakt: Louisa Olufsen Layne Finansiert av: Fritt Ord, Anders Jahre-fondet 

Om prosjektet

Ulike typer rettigheter har alltid blitt definert – i positiv eller negativ forstand – på bakgrunn av nasjonale, etniske eller internasjonale samfunn og skillelinjer. Helt siden utgivelsen av Benedict Andersons banebrytende verk Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (1983/1991) har disse sosiale strukturene gjerne blitt beskrevet som «forestilte fellesskap» eller fellesskap som holdes sammen ved hjelp av språklige og litterære strukturer slik som metaforer, symboler, og narrativer.

Vår forskningsgruppe undersøker nærmere hvilken rolle litteraturen spiller når det gjelder å definere både fellesskapsfølelsen og de rettighetene som kan følge av denne.

Klikk på "English" øverst til høyre for en mer utfyllende prosjektbeskrivelse.

 

PhD-stipendiater (2016-)

Alba Morollón Díaz-Faes - Queer(ed) Fairy Tales

Belinda Molteberg Steen - The Poetics of Imagined Communities at War: Conversion Narratives in Early Modern England

Postdoktor (2019-)

Louisa Olufsen Layne

Publisert 22. mai 2015 09:46 - Sist endret 24. aug. 2019 09:13