English version of this page

Strategier for symbolsk nasjonsbygging på Vest-Balkan (avsluttet)

Menn og kvinner med våpen i hånd. Tegning.

Nationalmuseet, Tirana

Foto: Nationalmuseet, Tirana

Om prosjektet

Dannelsen av nasjonale identiteter i landene på Vest Balkan er fortsatt en pågående prosess. Hvordan og i hvilken grad reagerer innbyggerne på de politiske ledernes forsøk på å skape, utnytte eller fremme symbolske fortolkninger av fortiden?

Les mer på prosjektets hovedsider på engelsk

Mål

Prosjektets mål er å undersøke hvilke strategier for symbolsk nasjonsbygging som brukes på Vest Balkan og hvor effektive de er.

Et første skritt er å undersøke de eksisterende varianter av nasjonsbygging i de jugoslaviske etterfølgerstatene og Albania ut fra eksisterende informasjon.

Senere ble effekten av de varierende strategiene målt og sammenliknet ut fra resultatene av en større spørreundersøkelse i regi av prosjektet.

Resultater

Spørreundersøkelsen vil bli utført i Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia, Makedonia, Kosovo og Albania i første halvdel av 2011. Du kan se resultatene fra spørreundersøkelsen på prosjektets hovedside på engelsk.

Prosjektdeltagernes analyser av funnene ble utgitt i mars 2014 på forlaget Ashgate.

Artikkel av Pål Kolstø kom i Nytt norsk tidskrift nr 1 2014 (mars 2014):

NNT-Tabell 1

NNT-Tabell 2

NNT-Tabell 3

Bakgrunn

For mer informasjon om prosjektet, se dette dokumentet.

Finansiering

Prosjektet er finasiert av Norsk forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet var et samarbeid mellom ILOS og Instituttet for Kulturstudier ved universitetet i Rijeka (Department of Culture studies, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka).

CPI (Political Science Research Centre) i Zagreb bistod med analyse av resultatene av spørreundersøkelsene.

Ytterligere åtte forskere fra Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia, Makedonia og Kosovo deltok i prosjektet.

Publisert 7. jan. 2011 10:44 - Sist endret 16. apr. 2020 17:53