HULA - historisk register over utvandrede nordmenn i Latin-Amerika 1820-1940

HULA er en database over norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Målet med databasen er å få en så komplett oversikt som mulig over alle nordmenn som oppholdt seg i Latin-Amerika.

Illustrasjon: Slik ser grensesnittet til HULA ut.

 

Basen utvikles ved Universitetet i Oslo og bygges opp gjennom en systematisk gjennomgang av et stort antall kilder i Norge og Latin-Amerika. Foreløpig arbeider vi med å utvikle strukturen i basen og vi har såvidt påbegynt innsamlingen av data.

Publisert 23. apr. 2010 14:12 - Sist endret 23. sep. 2013 09:43