HULA - historisk register over utvandrede nordmenn i Latin-Amerika 1820-1940

HULA er en database over norske migranter i Latin-Amerika mellom 1820 og 1940. Målet med databasen er å få en så komplett oversikt som mulig over alle nordmenn som oppholdt seg i Latin-Amerika.

Illustrasjon: Slik ser grensesnittet til HULA ut.

 

Basen utvikles ved Universitetet i Oslo og bygges opp gjennom en systematisk gjennomgang av et stort antall kilder i Norge og Latin-Amerika. 

Tilgang til HULA-basen

HULA-databasen er ikke lenger tilgjengelig på nett. Vennligst ta kontakt med professor Steinar A. Sæther dersom du har spørsmål.

Publisert 23. apr. 2010 14:12 - Sist endret 25. mai 2021 09:53