Deltakere i EURONOR: Den nordiske modellen i en europeisk sammenheng

Navn Telefon E-post Emneord
Espen Daniel Hagen Olsen Forsker +47 22858872 e.d.h.olsen@arena.uio.no
Øivind Bratberg Førstelektor +47 22855168 +47 97625415 (mob) oivind.bratberg@stv.uio.no
Kjerstin Aukrust Førsteamanuensis +47 22854364 +4797699488 kjerstin.aukrust@ilos.uio.no Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdekunnskap, Fransk politikk, Fransk historie, Frankrike, Fransk kultur, Fransk samfunn, Sosiale bevegelser, Litteraturvitenskap, Litteratur, EU, Populisme, Høyreekstremisme, Renessansen, Barokken, Litteratur og kropp, Områdestudier
Geir Uvsløkk Førsteamanuensis +47 22855363 geir.uvslokk@ilos.uio.no Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdekunnskap, Frankrike, Moderne fransk litteratur, Moderne fransk filosofi, 1900-tallet, Selvbiografier, Kjønn og litteratur, Grenseoverskridelse, Litteratur, Litteraturvitenskap, Områdestudier, Oversettelse, Oversettelsesstudier, Minnestudier, Litteraturteori
Atle Libæk Wold Førsteamanuensis +47 22858350 99368165 a.l.wold@ilos.uio.no Engelsk, Britiske studier, Britisk politikk, Britisk historie, Skottland, Skotsk politikk, 1700-tallet, Kapere, Nordisk modell
John Erik Fossum Professor +47 22 85 88 81 j.e.fossum@arena.uio.no Demokrati, Politisk teori, Konstitusjonalisme, Europeisering, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU, Brexit
Cecilie Weiss-Andersen Stipendiat +47 22856778 cecilie.weiss-andersen@ilos.uio.no Den nordiske modellen, Fransk, Journalistikk
Laila Berg Stipendiat +47 22856825 laila.berg@ilos.uio.no Skottland, Storbritannia, Den nordiske modellen, Nasjonalisme og nasjonal identitet