English version of this page

Post-Sovjetiske Spenninger: Nettverksprogram om post-sovjetiske forhold for yngre forskere (avsluttet)

Prosjektet undersøker spenninger i vid forstand som undersøkes i ulike kontekster.

Om prosjektet

Prosjektet handler om spenninger i vid forstand, om underliggende og kontrollerte spenninger eller spenninger i fullt utbrudd. Disse utforskes i ulike kontekster, mellom regioner og samfunnslag og mellom ulike aktører. Det kan også dreie seg om spenninger mellom stat og innbygger, etniske grupper og stater, statlige og ikke-statlige aktører, samt mellom ulike etniske, sosiale og økonomiske grupper.

De to stipendiatene skriver henholdsvis om nasjonal identitet i Hviterussland og om yngre generasjoners forhold til nasjonsbygging i Litauen.

Prosjektet ligger innenfor Marie Curie Actions, som har forskermobilitet som hovedmål. 

Samarbeid

Dette er det første EU-prosjektet ved ILOS, der ILOS er en av seks institusjonspartnere. Pål Kolstø er prosjektkoordinator og med seg har han to stipendiater, Maryia Rohava og Egle Kesylyte-Alliks. Prosjektet koordineres av Dublin City University, School of Law and Government.

Partnere:

Dublin City University 
Universitetet i Oslo, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
University of St Andrews, School of International Relations
Forschungsstelle Osteuropa - Research Centre for East European Studies at the University of Bremen
Tallinn University, Institute of Political Science and Governance
University of Warsaw, Institute of International Relations

Assosierte partnere:

Caucasus InterConnect (Nederland)
GeoWel Research (Georgia)
Ibidem Verlag (Tyskland)
Levada Centre (Russland)
SIAR Research (Kirgisistan)
Transitions Online (Tsjekkia)

Finansiering

Dette prosjektet er et Initial Training Network (ITN), finansiert av EUs 7. rammeprogram

Les mer på prosjektets engelske nettside.

 

Publisert 6. juni 2014 08:19 - Sist endret 27. des. 2017 09:38

Kontakt

Prosjektleder:

Pål Kolstø

pal.kolsto@ilos.uio.no

22 85 67 99