Studieopphold i Murmansk

Masterstudent Leva Z. Rise forteller om sitt studieopphold i Murmansk høsten 2009.

I månedskiftet oktober/november 2009 var jeg på et lærerikt og spennende studieopphold i Murmansk.

I min masteroppgave, som handler om russiske diminutiver, bruker jeg RUN-korpuset. Derfor var det lærerikt å diskutere min oppgave med RuN-prosjektets russiske samarbeidspartnere (Olga Klonova).

Jeg fulgte også forelesninger ved Murmansk humanistiske institutt og tilbrakte noen dager på byens bibliotek for å søke etter relevante kilder til min masteroppgave.

I tillegg til det faglige var det interessant og givende å se byen og bli kjent med andre studenter. Murmansk er omkranset av nydelig nordisk natur. Det er en fin russisk by med hyggelige og hjelpsomme innbyggere, vakre sentrumsgater og en høyhusbebyggelse utenfor sentrum som jeg synes er sjarmerende. Murmansk er en havneby preget av skipene som med jevne mellomrom kommer innom byens havn. Murmansk har også daglige kulturtilbud, og jeg fikk selv gått på flere konserter og en teaterforestilling.

Jeg er veldig glad for dette studieoppholdet og vil takke alle som hjalp meg med alt det praktiske!

Published July 7, 2010 2:16 PM - Last modified July 8, 2010 11:30 AM